İCRA İFLAS KANUNU

İcra İflas Kanunu

İCRA VE İFLAS KANUNU

 


Kanun Numarası            : 2004

Kabul Tarihi                     : 9/6/1932

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 19/6/1932  Sayı : 2128

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3  Cilt : 13  Sayfa : 426Teşkilat ve Muhtelif hükümler

Teşkilat ve Muhtelif hükümler

İcra iflas kanunu Teşkilat ve Muhtelif hükümler : Teşkilat ve muhtelif hükümler, icra daireleri, ifl..


Konusu :

Borçlar Hakkında İlamların İcrası

Borçlar Hakkında İlamların İcrası

Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası : İlamların icrası, taşınır teslimi, çocu..


Konusu :

İlamsız Takip Ve Haciz Hükümleri

İlamsız Takip Ve Haciz Hükümleri

İlamsız Takip Ve Haciz Hükümleri : İlamsız takip, para borcu, iflasa tabi şahıslar, ticareti terk ed..


Konusu :

Haciz Yoluyla Takip (Madde 74 - 91 arası)

Haciz Yoluyla Takip (Madde 74 - 91 arası)

Haciz Yoluyla Takip : Madde 74-91 arası, hacze başlama müddeti, haczi caiz olmayan mallar ve haklar,..


Konusu :

Haciz Yoluyla Takip (Madde 92 - 118 arası)

Haciz Yoluyla Takip (Madde 92 - 118 arası)

Haciz Yoluyla Takip : Madde 92 - 118 arası, Taşınmaz haczinin şümulü, mahsullerin toplanması, iştira..


Konusu :

Haciz Yoluyla Takip (Madde 119 - 144 arası)

Haciz Yoluyla Takip (Madde 119 - 144 arası)

Haciz Yoluyla Takip : Madde 119 - 144 arası,Pazarlık suretiyle satış, alacakların devri, iştirak hal..


Konusu :

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi : takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, ipoteğin paraya..


Konusu :

İflas Yoluyla Takip

İflas Yoluyla Takip

İflas Yoluyla Takip : yetkili merci, adi takip, ödeme emri ve münderecatı, iflas talebi müddeti, ta..


Konusu :

İflasın Hukuki Neticeleri

İflasın Hukuki Neticeleri

İflasın Hukuki Neticeleri : Yedinci bap, iflas masası, rehinli mallar, ihtiyaten haciz, icraen haci..


Konusu :

İflasın Tasfiyesi

İflasın Tasfiyesi

iflasın tasfiyesi : İflasın tasfiyesi,müflisin vazifeleri, iflasın açılmasının ilanı, alacaklıları ..


Konusu :

İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz

icra iflas kanunu ihtiyati haciz : İhtiyati haciz, ihtiyati haciz şartları, ihtiyati haciz kararı, i..


Konusu :

Kiralar Hakkında Hususi Hükümler

Kiralar Hakkında Hususi Hükümler

Kiralanan taşınmazların tahliyesi, adi kira, hasılat kiraları, kira akdi dışındaki itirazlar, kiracı..


Konusu :

İptal Davası Hükümleri

İptal Davası Hükümleri

İcra İflas Kanunu İptal Davası Hükümleri : İptal davası, onbirinci bap, iptal davası ve davacılar, i..


Konusu :

Konkordato ve Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma

Konkordato ve Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma

Konkordato ve Uzlaşma : Konkordato, adi konkordato, konkordato talebi, konkordato mühleti,konkordato..


Konusu :

Taksiratlı ve Hileli İflas

Taksiratlı ve Hileli İflas

Taksiratlı ve Hileli İflas : Taksiratlı ve hileli iflas, taksiratlı iflas hileleri, hileli iflas, hi..


Konusu :

İtibarın Yerine Gelmesi

İtibarın Yerine Gelmesi

İcra İflas Kanunu Ondördüncü Bap : İtirbarın yerine gelmesi, hileli müflis, taksiratlı müflis, adi m..


Konusu :

Fevkalade hallerde mühlet ve tatil

Fevkalade hallerde mühlet ve tatil

Fevkalade hallerde mühlet ve tatil : Fevkalade mühlet, defter tanzimi komiser, borçlunun tasarruf ha..


Konusu :

Cezai Hükümler

Cezai Hükümler

İcra İflas Kanunu Cezai Hükümler : alacaklısını zarara sokmak, hususi menfaat temini, ticari işletme..


Konusu :

Hususi Hükümler

Hususi Hükümler

İcra iflas kanunu Hususi Hükümler : maaş ücretlerinin kesilmesi, cumhuriyet savcılığınca takip, üçü..


Konusu :

Gösterilen: 1 ile 19 arası, toplam: 19 (1 Sayfa)