7201 Numaralı Tebliğat kanunu

Tebliğat Kanunu

3185

TEBLİGAT KANUNU(1)

 

Kanun Numarası            : 7201          

Kabul Tarihi                     : 11/2/1959         

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 19/2/1959  Sayı : 10139

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3   Cilt : 40  Sayfa : 147

 

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki

 

Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 505 Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ BAP

 

Umumi Hükümler

BİRİNCİ FASIL 

Kanunun Şümulü


Tebliğatın Yapılması

özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterl..


Konusu : Tebliğatın Yapılması Madde (1-2)

Ücret Tarifesi

Memur vasıtasıyla tebliğlerde zaruri masraflar,Ücret ve masrafın peşin..


Konusu : Tebliğat Ücret Tarifesi Madde (3-7)

Tebliğat Yapılacak Yerler

İKİNCİ FASIL Tebliğat esasları -Tebliğat yapılacak yerler,Tebliğ evrak..


Konusu : Tebliğat Yapılacak Yerler Madde (8-20)

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince ..


Konusu : Tebliğ İmkansızlığı Madde (21-23)

Yabancı memlekete tebligat

Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasiyle ..


Konusu : Tebliğat Yabancı Memlekete Madde (24-25)

Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı

Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evra..


Konusu : Tebliat Elçilik ve Konsolosluk Madde (26-28)

Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat

İlanen tebligatta tebliğ tarihi,Usulüne aykırı tebliğin hükmü,Resmi ve..


Konusu : Tebliğat Resmi ve Adli Tatil Madde (30-34)

Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat

Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat,Vekillerin yekdiğerine te..


Konusu : Tebliğat Avukat katiplerine ve Stajyerler Madde (36-39)

Cumhuriyet Başsavcılığına tebligat

Cumhuriyet Başsavcılığına tebligat,Memur vasıtasıyle tebligat,Müstacel..


Konusu : Tebliğat Cumhuriyet Başsavcılığına Madde (40-49)

Mali tebliğat Usulü

Mali tebliğat Usulü,Divanı Muhasebat tarafından yapılacak tebligat,Kan..


Konusu : Tebliğat Mali Usul Madde (50-55)

Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar

Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar,Tebliğ memurları aleyhine iş..


Konusu : Tebliğ Evrakının Taliki Madde (56-58)

Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat

Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat,Tebliğ mazbatalı kapalı zarf,taşın..


Konusu : Tebliğat Bağımsız Bölümlere Madde (59-62)

Bağımsız bölüm adres olmaması durumunda tebliğat

Bağımsız bölüm adres olmaması durumunda tebliğat,Teknik altyapının kur..


Konusu : Tebliğat Adresi Olmayan Bağımsız Bölüm Madde (63-64)

Gösterilen: 1 ile 13 arası, toplam: 13 (1 Sayfa)