Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

 

Kanun Numarası                    : 6102         

Kabul Tarihi                             : 13/1/2011        

Yayımlandığı Resmî Gazete :Tarih : 14/2/2011    Sayı : 27846

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5   Cilt : 50


Kanunun Uygulama Alanı

Kanunun Uygulama Alanı

Kanunun Uygulama Alanı : ticari hükümler, ticari örf ve adet, ticari işler, ticari davalar, çekişme..


Konusu :

Ticaret Sicil Hükümleri

Ticaret Sicil Hükümleri

Ticaret Sicil Hükümleri : Ticaret sicil, kuruluş, yönetmelik, tescil şartları, tescil istemi, istemi..


Konusu :

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı : ticaret unvanı, kullanma zorunluluğu, tescil, gerçek kişiler, tüzel ..


Konusu :

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet : Haksız rekabet, amaç ve ilke, dürüstlük kuralı, hukuki sorumluluk, çeşitli davalar,..


Konusu :

Ticari Defterler ve Hükümleri

Ticari Defterler ve Hükümleri

Ticari Defterler ve Hükümleri : Ticari defterler, defter tutma yükümlülüğü, envanter, açılış bilanço..


Konusu :

Cari Hesap Tanım ve Şekil

Cari Hesap Tanım ve Şekil

Cari Hesap Tanım ve Şekil : Cari hesap, tanım ve şekil, ticari senetler, ücret ve giderler, hesap dı..


Konusu :

Acentelik Tanım ve Hükümleri

Acentelik Tanım ve Hükümleri

Acentelik Tanım ve Hükümleri : Acentelik, acenteliğin tanımı, acenteliğin uygulama alanı, acentenin ..


Konusu :

Ticaret Şirketleri ve Hükümleri

Ticaret Şirketleri ve Hükümleri

Ticaret Şirketleri ve Hükümleri : Ticaret şirketleri, ortakların alacakları, uygulama alanı ve kavra..


Konusu :

Kollektif Şirket Kuruluş ve Hükümleri

Kollektif Şirket Kuruluş ve Hükümleri

Kollektif Şirket Kuruluş ve Hükümleri : kolektif şirket sözleşmesi, kolektif şirket tescil, kolektif..


Konusu :

Komandit şirket niteliği ve kuruluşu

Komandit şirket niteliği ve kuruluşu

Komandit şirket niteliği ve kuruluşu : Komandit şirket, şirket kuruluşu, şirketin tanımı, şirketin k..


Konusu :

Anonim şirket kuruluş ve genel hükümler

Anonim şirket kuruluş ve genel hükümler

Anonim şirket kuruluş ve genel hükümler : Birinci bölümden üçüncü bölüme kadar, Anonim şirket, gene..


Konusu : Adres Değişikliği dilekçeleri

Anonim şirket genel kurul

Anonim şirket genel kurul

Anonim şirket genel kurul : Genel kurul, görev ve yetkileri, mahkemenin izni, çağrısız genel kurul, ..


Konusu :

Anonim şirketler pay ve sermaye koyma borcu

Anonim şirketler pay ve sermaye koyma borcu

Anonim şirketler pay ve sermaye koyma borcu : Pay ve sermaye koyma borcu, asgari itibari değer, imti..


Konusu :

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Komandit Şirket Sermaye payları : uygulanacak hükümler, komandit şirket esas sözleşme şekli, sözleşm..


Konusu :

Limited Şirket Tanım Ve Kuruluş

Limited Şirket Tanım Ve Kuruluş

Limited Şirket Tanım Ve Kuruluş : Limited şirket, limited şirket tanım, limited şirket kuruluş, limi..


Konusu :

Kıymetli Evrak ve Hükümleri

Kıymetli Evrak ve Hükümleri

Kıymetli Evrak ve Hükümleri : Kıymetli evrak, kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakın devri, ciro,..


Konusu :

Kambiyo senetleri & Poliçeler

Kambiyo senetleri & Poliçeler

Kambiyo senetleri : poliçe, poliçenin düzenlenmesi, poliçede faiz, poliçede imza, poliçede yetkisiz ..


Konusu : Çek Senet Bono Konu Dilekçeler

Bono ve Emre Yazılı Senetler

Bono ve Emre Yazılı Senetler

Bono ve Emre Yazılı Senetler : Kambiyo senetleri, bono, emre yazılı senetler, bono ödemeleri, senet ..


Konusu :

Çeklerin Düzenlenmesi Ve Şekli

Çeklerin Düzenlenmesi Ve Şekli

Çeklerin Düzenlenmesi Ve Şekli : ççek düzenleme şekli, çek münferit unsurları, çek muhatap, çekte ka..


Konusu :

Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

Kambiyo senetlerine benzeyen senetler: Kambiyo senetleri, diğer emre yazılı senetler, emre yazılı se..


Konusu :

Taşıma İşleri Genel Hükümler

Taşıma İşleri Genel Hükümler

Taşıma İşleri Genel Hükümler : Taşıma işleri, eşya taşıma, taşıma senedi, taşıma senedinin ispat güc..


Konusu :

Yolcu taşıma ve Hükümleri

Yolcu taşıma ve Hükümleri

Yolcu taşıma ve Hükümleri : Yolcu taşıma, seferi yapılamaması, seferin duraklaması, taşıyıcının soru..


Konusu :

Deniz Ticareti Gemiler Genel Hükümleri

Deniz Ticareti Gemiler Genel Hükümleri

Deniz Ticareti Gemiler : Deniz ticareti, gemi, ticaret gemisi, yola ve yüke elverişli gemi, gemi ada..


Konusu :

Deniz Ticareti Gemiler Mülkiyet ve Ayni Haklar

Deniz Ticareti Gemiler Mülkiyet ve Ayni Haklar

Deniz Ticareti Gemiler Mülkiyet ve Ayni Haklar : Deniz ticareti, gemi, ticaret gemisi, yola ve yüke ..


Konusu :

Donatan ve Donatma iştiraki

Donatan ve Donatma iştiraki

Donatan ve Donatma iştiraki : Deniz ticareti, donatan ve donatma iştiraki, gemi adamlarının kusurlar..


Konusu :

Kaptan ve Sorumlulukları

Kaptan ve Sorumlulukları

Kaptan ve sorumlulukları : Deniz ticareti, kaptan, özen yükümlülüğü, geminin elverişliliği, yabancı ..


Konusu :

Deniz Ticareti Sözleşmeleri

Deniz Ticareti Sözleşmeleri

Deniz Ticareti Sözleşmeleri : gemi kira sözleşmesi, gemi kira senedi, geminin teslimi, gemiyi kullan..


Konusu :

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu : taşıtanın sorumlulukları, yükletenin sorumlulukları, geminin z..


Konusu :

Deniz Kazaları

Deniz Kazaları

Deniz Kazaları : müşterek avarya, borçlular ve teminat, garame payları,alacakların rehin hakları, d..


Konusu :

Gemi Alacakları

Gemi Alacakları

Gemi Alacakları : Gemi alacakları, kanuni rehin hakkı, temin ettiği alacaklar, alacağın devri ve int..


Konusu :

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği : Petrol kirliliği, deniz alacakları, yabancılık unsur..


Konusu :

Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler

Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler

cebri icra : Gemilerde cebri icra, gemilerde ihtiyati haciz, deniz alacakları, türk bayraklı gemiler..


Konusu :

Gösterilen: 1 ile 32 arası, toplam: 32 (1 Sayfa)