Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

 

Kanun Numarası                    : 6102         

Kabul Tarihi                             : 13/1/2011        

Yayımlandığı Resmî Gazete :Tarih : 14/2/2011    Sayı : 27846

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5   Cilt : 50


Kanunun Uygulama Alanı

Kanunun Uygulama Alanı : ticari hükümler, ticari örf ve adet, ticari ..


Konusu :

Ticaret Sicil Hükümleri

Ticaret Sicil Hükümleri : Ticaret sicil, kuruluş, yönetmelik, tescil ş..


Konusu :

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı : ticaret unvanı, kullanma zorunluluğu, ..


Konusu :

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet : Haksız rekabet, amaç ve ilke, dürüstlük kuralı, hukuk..


Konusu :

Ticari Defterler ve Hükümleri

Ticari Defterler ve Hükümleri : Ticari defterler, defter tutma yükümlü..


Konusu :

Cari Hesap Tanım ve Şekil

Cari Hesap Tanım ve Şekil : Cari hesap, tanım ve şekil, ticari senetle..


Konusu :

Acentelik Tanım ve Hükümleri

Acentelik Tanım ve Hükümleri : Acentelik, acenteliğin tanımı, acenteli..


Konusu :

Ticaret Şirketleri ve Hükümleri

Ticaret Şirketleri ve Hükümleri : Ticaret şirketleri, ortakların alaca..


Konusu :

Kollektif Şirket Kuruluş ve Hükümleri

Kollektif Şirket Kuruluş ve Hükümleri : kolektif şirket sözleşmesi, ko..


Konusu :

Komandit şirket niteliği ve kuruluşu

Komandit şirket niteliği ve kuruluşu : Komandit şirket, şirket kuruluş..


Konusu :

Anonim şirket kuruluş ve genel hükümler

Anonim şirket kuruluş ve genel hükümler : Birinci bölümden üçüncü böl..


Konusu : Adres Değişikliği dilekçeleri

Anonim şirket genel kurul

Anonim şirket genel kurul : Genel kurul, görev ve yetkileri, mahkemeni..


Konusu :

Anonim şirketler pay ve sermaye koyma borcu

Anonim şirketler pay ve sermaye koyma borcu : Pay ve sermaye koyma bor..


Konusu :

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Komandit Şirket Sermaye payları : uygulanacak hükümler, komandit şirke..


Konusu :

Limited Şirket Tanım Ve Kuruluş

Limited Şirket Tanım Ve Kuruluş : Limited şirket, limited şirket tanım..


Konusu :

Kıymetli Evrak ve Hükümleri

Kıymetli Evrak ve Hükümleri : Kıymetli evrak, kıymetli evrakın tanımı,..


Konusu :

Kambiyo senetleri & Poliçeler

Kambiyo senetleri : poliçe, poliçenin düzenlenmesi, poliçede faiz, pol..


Konusu : Çek Senet Bono Konu Dilekçeler

Bono ve Emre Yazılı Senetler

Bono ve Emre Yazılı Senetler : Kambiyo senetleri, bono, emre yazılı se..


Konusu :

Çeklerin Düzenlenmesi Ve Şekli

Çeklerin Düzenlenmesi Ve Şekli : ççek düzenleme şekli, çek münferit un..


Konusu :

Kambiyo senetlerine benzeyen senetler

Kambiyo senetlerine benzeyen senetler: Kambiyo senetleri, diğer emre y..


Konusu :

Taşıma İşleri Genel Hükümler

Taşıma İşleri Genel Hükümler : Taşıma işleri, eşya taşıma, taşıma sene..


Konusu :

Yolcu taşıma ve Hükümleri

Yolcu taşıma ve Hükümleri : Yolcu taşıma, seferi yapılamaması, seferin..


Konusu :

Deniz Ticareti Gemiler Genel Hükümleri

Deniz Ticareti Gemiler : Deniz ticareti, gemi, ticaret gemisi, yola ve..


Konusu :

Deniz Ticareti Gemiler Mülkiyet ve Ayni Haklar

Deniz Ticareti Gemiler Mülkiyet ve Ayni Haklar : Deniz ticareti, gemi,..


Konusu :

Donatan ve Donatma iştiraki

Donatan ve Donatma iştiraki : Deniz ticareti, donatan ve donatma iştir..


Konusu :

Kaptan ve Sorumlulukları

Kaptan ve sorumlulukları : Deniz ticareti, kaptan, özen yükümlülüğü, g..


Konusu :

Deniz Ticareti Sözleşmeleri

Deniz Ticareti Sözleşmeleri : gemi kira sözleşmesi, gemi kira senedi, ..


Konusu :

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu : taşıtanın sorumlulukları, yüklet..


Konusu :

Deniz Kazaları

Deniz Kazaları : müşterek avarya, borçlular ve teminat, garame paylar..


Konusu :

Gemi Alacakları

Gemi Alacakları : Gemi alacakları, kanuni rehin hakkı, temin ettiği al..


Konusu :

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği : Petrol kirliliği, deni..


Konusu :

Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler

cebri icra : Gemilerde cebri icra, gemilerde ihtiyati haciz, deniz ala..


Konusu :

Gösterilen: 1 ile 32 arası, toplam: 32 (1 Sayfa)