Tutuklu Adına Satış İzini Talebi

Tutuklu Adına Satış İzini Talebi

DİLEKÇE BURADA

 

 …….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

SATIŞA İZİN TALEBİNDE

BULUNAN Davacı  :………. T.C ………..

Adres                          :

Dava Konusu           : Satışa İzin Verilmesi

 

AÇIKLAMALAR :

1- …………… ceza evinde tutuklu bulunan ……………….. öz Annemdir. Tutuklu ve hakkı kısıtlı olduğu için kendi işlerini yapamıyor. Hükümlü  Durumda olup resmi kurum ve kuruluşlarda yapılması gereken işlerini takip etme hakkından yoksundur.

Bu nedenle de mahkemenize kendim, kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumu davada ............ Sulh hukuk Mahkemesinin Esas ……./… ve Karar …../… sayılı kararı ile ben annem ………’a vasi olarak atandım.

 

2-Kısıtlı (Anne veya Baba adı), ......... ili, Merkez ……..Mahallesi …… pafta …… ada ….. parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretim hâsıl olmuştur.

 

DELİLELER : Tapu kayıtları, tanık vs hertürlü delil,

HUKUKİ NEDENLER : MK md 462/1 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davam kabulü ile Ben vasi …………… Annemin kısıtlı …………….’nin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu ............. ili, Merkez ……. Mahallesi ……pafta …… ada …… parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesini satabilmem için gerekli iznin verilmesini davacı olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim …/…/……

 

 

DAVACI : ………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi