Vasiyetnamenin tenfizi yargıtay kararı

Vasiyetnamenin Tenfizi

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/174

K. 2010/1228

T. 2.2.2010

• VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Vasiyet Alacaklısı Varsa Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Yoksa Yasal ve Atanmış Mirasçılara Dava Açarak Şahsi Hak Talebinde Bulunabileceği )

• HUSUMET ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Davada Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Bulunmadığına Göre Davanın Yasal veya Atanmış Mirasçılarına Karşı Yöneltilmesi Gerektiği )

• ŞAHSİ HAK TALEBİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Vasiyet Alacaklısı Varsa Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Yoksa Yasal ve Atanmış Mirasçılara Dava Açarak Şahsi Hak Talebinde Bulunabileceği )

4721/m.517, 600

ÖZET : Dava, vasiyetnamenin tenfizi istemidir. Vasiyet alacaklısı, varsa vasiyeti yerine getirme görevlisine, yoksa yasal ve atanmış mirasçılara dava açarak şahsi hak talebinde bulunabilir. Davada, vasiyeti yerine getirme görevlisi bulunmadığına göre, davanın yasal veya atanmış mirasçılarına karşı yöneltilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde vasiyetnamenin tenfizi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı G... Eğitim Vakfı vekili dava dilekçesinde, miras bırakan M.Selçuk tarafından düzenlenen 27.08.1998 tarihli vasiyetnamenin tenfizini talep etmiştir.

Mahkemece; davanın kabulü ile vasiyetnamenin tenfizine, A... İlçesi 14 no'lu parselin tamamını ve 68 no'lu parselin 7/16 hissesinin tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, bankadaki kıymetli eşyaların davacıya iadesine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava konusu 27.08.1998 tarihli resmi vasiyetname ile miras bırakan M.Selçuk tarafından adına kayıtlı 14 no'lu parselin tamamını ve 68 no'lu parselin 7/16 payını, ayrıca bankadaki kıymetli menkul eşyalarının davacı vakfa, Uşak'ta bulunan ve annesinden intikal eden 29 no'lu parseldeki taşınmazını davalı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bıraktığı anlaşılmaktadır.

TMK'nın 517. maddesine göre, miras bırakan, bir kimseye, onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir. Vasiyet alacaklısı kişisel ( şahsi ) talep hakkına sahiptir.

TMK'nın 600/1. maddesi gereğince, vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur.

Davada, vasiyeti yerine getirme görevlisi bulunmadığına göre, davanın yasal veya atanmış mirasçılarına karşı yöneltilmesi gerekirken, mahkemece miras bırakan M.Selçuk'un yasal ve atanmış mirasçıları araştırılmadan husumet yönünden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 02.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi