Yargıtay altan kardeşler ve nazlı ılıcak kararının tam metni
  • Yargıtay altan kardeşler ve nazlı ılıcak kararının tam metni

Yargıtay altan kardeşler ve nazlı ılıcak kararının tam metni

28 Eylül 2019 Cumartesi 02:20:57

Yargıtay, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına mahküm edilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan hakkındaki kararının yazımını tamamladı. Yargıtay kararında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "örgüte yardım" iddiasıyla cezalandırılmaları istenirken aynı suçtan ceza alan Prof. Mehmet Altan'ın ise beraatine karar verilmesine hükmedildi. İşte Yargıtay kararının tam metni:

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.02.2018 tarih  ve 2017/127-2018/22 sayılı kararı

Ahmet Hüsrev ALTAN, Nazlı ILICAK, Fevzi YAZICI, Mehmet Hasan ALTAN, Şükrü Tuğrul ÖZŞENGÜL,Tibet Murad SANLIMAN, Yakup ŞİMŞEK

Katılanlar : TBMM Başkanlığı,Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

                  (T.C. Cumhurbaşkanlığı)

Suç              : Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,

                  Silahlı terör örgütüne yardım etmek

Suç tarihi  : 15.07.2016

Hüküm :

1- Sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında; Beraat kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi         

2- Sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Hasan Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve  Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında; TCK'nın 309/1, 53,    58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkûmiyet kararına ilişkin istinaf başvurularının esastan reddine    

Temyiz edenler: Sanıklar ve müdafileri, Katılanlar vekilleri

Tebliğnamedeki düşünce: Bozma

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre 477 sayılı Kanun ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlık kurumuna yapılacak tüm atıfların Cumhurbaşkanlığı kurumuna yapıldığı göz önünde bulundurularak dosya incelendi:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

I- Sanık Tibet Murad Sanlıman hakkındaki beraat hükmü yönünden yapılan incelemede;

Sanığa yüklenen silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun niteliği itibariyle suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakkı bulunmayan T.C. Cumhurbaşkanlığı (T.C. Başbakanlık) ve TBMM Başkanlığının bu suç yönünden davaya katılmasına ilişkin verilen karar hukuki değerden yoksun olup, hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, katılanlar vekillerinin temyiz taleplerinin 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

 kararın  tamamı için buraya tıklayınız.İlginizi Çekebilecek  Bazı Dilekçe örnekleri

Boşanma dilekçeleri

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)