Yargıtay : Ayıbı gizlenmiş üründe zamanaşımı olmaz
  • Yargıtay : Ayıbı gizlenmiş üründe zamanaşımı olmaz

Yargıtay : Ayıbı gizlenmiş üründe zamanaşımı olmaz

8 Aralık 2019 Pazar 01:38:55

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gizli ayıp bulunan veya kusuru gizlenen bir ürünün satışından, satıcı firmaların öne sürdüğü zamanaşımı söz konusu olmayacağına dair hüküm verdi. Bu karara göre yıllar sonra bile olsa satın alınan ürünün ayıbı gizlenmiş ise para iadesi talep edilebilir.

Yargıtay Kararında : 4077 sayılı TKHK’nın tüketicinin ayıp nedeniyle sahip olduğu seçimlik haklara ilişkin zamanaşımı süresini öngören 4/4. maddesi şu şekildedir:

“Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Bu düzenlemeye göre ayıptan sorumluluk, ayıp sonradan ortaya çıkmış olsa dahi iki (taşınmazlarda beş) yıllık zamanaşımı süresiyle sınırlıdır. Kural bu olmakla birlikte maddenin son cümlesinde istisna öngörülmüş ve ağır kusur veya hile ile ayıbı tüketiciden gizleyen satıcının zamanaşımı süresinden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kararın tamamı için sayfayı ziyaret ediniz.

İlginizi Çekebilecek  Bazı Dilekçe örnekleri

-----------------------

Boşanma dilekçeleri

Nafaka Konulu Dilekçeler

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)

Konularına göre dilekçeler

Mahkemelere göre Adliye dilekçesi Örnekleri