Yargıtay Kararı

Yargıtay Kararı

Y A R G I T A Y     K A R A R I

 

 

Tefhim edilen kısa kararda davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verildiği halde sonradan yazılan gerekçeli kararın hüküm fıkrasında bu yön belirtilmemiş ve böylece kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki oluşmuştur. Salt bu aykırılık 10.04.1992 gün ve 1991/7  Esas, 1992/4 karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre bozmayı gerektirir.

 

         SONUÇ: BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,

  

Başkan               Üye        Üye                       Üye                 Üye
Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi