Yargıtay : Site aidat borcu olan dairede oturan herkese icra açılabilir
  • Yargıtay : Site aidat borcu olan dairede oturan herkese icra açılabilir

Yargıtay : Site aidat borcu olan dairede oturan herkese icra açılabilir

17 Aralık 2019 Salı 20:12:05

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, ödenmeyen apartman aidatları ile ilgili ilginç  bir karara imza attı. Karara göre , aidat borcu olana daire sahibi, eşi,çocukları veya aynı evde oturan herhangi birine icra takibi yapılabilir.

Bu duruma göre, genel gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, bu alacağı tahsil etmek için ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine, isterse onun bağımsız bölümünden (kira akdine, sükna veya intifa hakkına ya da başka bir nedene dayanarak) sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine birlikte dava açabilecek veya icra takibi yapabilecektir. Tüm bu nedenlerle davalı site yönetiminin davacının tapuda malik olmadığı döneme ilişkin olarak bağımsız bölümün sürekli yararlanan konumunda olduğu iddiasının davalının 20/7/2011 tarihli delil dilekçesindeki tüm delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı olduğu şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yargıtay kararının tamamı

İlginizi Çekebilecek  Bazı Dilekçe örnekleri

-----------------------

Boşanma dilekçeleri

Nafaka Konulu Dilekçeler

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)

Konularına göre dilekçeler

Mahkemelere göre Adliye dilekçesi Örnekleri