Karara İtirazımız Hakkında Dilekçe, Kararın Temyizi

Karara itirazımız hakkında dilekçe örneği

DİLEKÇE BURADA

 

YARGITAY İLGİLİ CEZA  DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

............. ASLİYE  CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                    : ....../…… E.

KARAR NO                    : ....../……

TEMYİZ TALEBİNDE

BULUNAN SANIK  :

ADRES                       :

TALEP KONUSU    : ..../....../..... tarihli ................asliye Ceza Mahkemesinin ............./,,,,,,, E. sayılı ............./,,,,,,, K.sayılı ek kararına ve ..../..../......tarihli asıl karara itirazım hakkındadır.

 

TEMYİZ NEDENLERİ   :

1- Yukarıda numarasını belirtmiş olduğum dosya ile hakkımda verilmiş olan ..../...../...... tarihli kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu beyan eder dilekçemi dosyaya sunmuş bulunmaktayım.Ancak imza eksik olduğu için temyiz talebim ..../....../....tarihli ek karar ile reddedilmiştir.

2- Şahsıma imza eksikliğini bildiren muhtıra tebliğ edildiği dönemde şehirdışında bulunduğumdan ötürü haberdar olmadım.Dolayısı ile kasten yapılan bir durum olmadığı için temyiz talebimin kabulü ile usul ve yasaya aykırı kararın ekte tarafınıza sunduğum temyiz dilekçemdeki nedenlerimin incelenmesi ile kararın bozulmasını talep eder tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum üzere temyiz talebimin kabulü ile usul ve yasaya aykırı verilen kararın bozulmasını gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.  ..../...../...

 

TEMYİZ EDEN SANIK: …………….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi