Yürüyen Merdiven Fenni Muayene

Yürüyen Merdiven Fenni Muayene

DİLEKÇE BURADA

 

 

 

RAPOR

 

Yürüyen merdivenin özellikleri       Binanın adresi

Ruhsat tarihi                : .....................     Mahalle : ..............

Ruhsat no                     : ......................    Sokak     : ....................

Motor markası            : ...................        Kapı no : .....................

Motor seri no              : .........................  Apt. Adı : ....................

Gücü (HP)                    : .........................  Pafta      : ......................

Ada      : ......................

                                                                      Parsel : ......................

 

Yukarıda adresi ve özellikleri belirtilen yürüyen merdivenin yıllık kontrolü ...... /....../............... günü tarafımızdan yapılmıştır. Yürüyen merdivenin şu andaki durumu ile emniyet ve işletme yönünden kullanılmasında sakınca yoktur.

 

 

YÜRÜYEN MERDİVENİN YILLIK KONTROL VE MUAYENESİNİ YAPANLAR

 

                       Makina Müh.    Elektrik Müh.   Yetkili Firma

Adı/Soyadı   :................            :........................   Firma Adı     :..............

SMM No        :........................    :........................   Belge No           :..............

Kaşe ve İmza :....................       :........................ Belge Tarihi      :...............

                                                                                Kaşe ve İmza    :............

 

…………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Yukarıdaki adreste belirtilen yürüyen merdivenin yıllık kontrol raporunu arz ederim.

 

          Yönetici

 

(Kaşe / İmza)

 

T.C.

…………………… İLİ

………………………….. İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı      : ......................

Tarih    : ......................

   Yukarıda özellikleri belirtilen yürüyen merdivenin ............................ yılına ait periyodik fenni muayenesi T.C. San. ve Tic. Bakanlığından yetki belgesi almış Firmanın Mühendisleri tarafından yapılmış ve Raporu Müdürlüğümüzce de onaylanmıştır .Söz konusu yürüyen merdivenin en geç ...../....../........... tarihine kadar tekrar muayenesinin yaptırılması zorunludur.

 

 

 

Teknik Eleman              Şef                   Md.Muavini                   Müdür


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi