Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

dilekceburada” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından işletilmekte olan https://www.dilekceburada.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, sitemize üye olmanız, üyelik oluşturarak internet üzerinden sipariş vermeniz, ürün satın almanız, buna bağlı olarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, mağazalarımızda ürün ve hizmet almanız için gerekli işlemleri yapmanız nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

 

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.