Avukat konulu dilkeçeler

Avukat konulu dilkeçeler

Avukat Genel Vekalet Örneği

Avukat Genel Vekalet Örneği

Kişisel veya ticari işlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yü..

Avukat Özel Vekaletname Örneği

Avukat Özel Vekaletname Örneği

Kişisel veya ticari işlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yü..

Avukat Şikayet Dilekçesi

Avukat Şikayet Dilekçesi

Vekalet verdiğiniz avukat işini gereği gibi yapmıyorsa bunun için avukat şikayet dilekçesi örneği il..

Avukat Şikayeti Verilen Karara İtiraz

Avukat Şikayeti Verilen Karara İtiraz

Avukatı baroya şikayet ettiğiniz halde gerekli işlem yapılmadığını düşünüyorsanız, Türkiye barolar b..

Avukatın Görevini Yapmaması

Avukatın Görevini Yapmaması

Avukatın işlerinizi düzgün yapmadığı için cumhuriyet başsavcılığına verilecek avukat şikayet dilekçe..

Avukatın Vekalet Ücreti Yargıtay Kararı

Avukatın Vekalet Ücreti Yargıtay Kararı

Gerekçeli karar başlığında davalı A.Ş. iflas İdaresi vekili olarak gözüken avukatın iflas idaresi ve..

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Yargıtay Kararı

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Yargıtay Kararı

Davacı, davalı ile aralarında düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine dayanarak yaptığı icra takibin..

Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Feshi Ve İptali

Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Feshi Ve İptali

Davacı, davalının takip ettiği işlerde görevini ihmal ederek kendisini zarara uğrattığını, kandırıla..

Avukatlık Ücreti Tutarını Maktu Olarak Belirlenir

Avukatlık Ücreti Tutarını Maktu Olarak Belirlenir

ÖZET : Anayasa’nın 141/3 maddesindeki, “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazı..

Avukatlık Ücreti Yargılama Giderleri Yargıtay Kararı

Avukatlık Ücreti Yargılama Giderleri Yargıtay Kararı

ÖZET : Dava, 3621 Sayılı Yasadan kaynaklanan tapu iptali ve taşınmazın sicil kaydının kütükten terki..

Avukatlık Ücreti Yargıtay Kararı

Avukatlık Ücreti Yargıtay Kararı

Dava, akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davanın dinlenebilmesi içi..

Baroya Avukat Şikayeti

Baroya Avukat Şikayeti

Avukatın işlerinizi düzgün yapmadığı için bağlı bulunduğu baroya şikayette bulunun, Aşağıdaki örnek ..

Ecrimsil Davası Avukatlık Ücreti Yargıtay Kararı

Ecrimsil Davası Avukatlık Ücreti Yargıtay Kararı

Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Davacı bakımından ..

Hazine Yararına Avukatlık Ücreti Tayini

Hazine Yararına Avukatlık Ücreti Tayini

Hüküm Avukatlık ücreti yönünden temyiz edilmiştir. Hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 1086 s..

İcra Takibi İçin Genel Vekaletname

İcra Takibi İçin Genel Vekaletname

Dava ve İcra takibi için genel vekaletname örneği, genel vekaletname örneği..

Karşı Taraftan Tahsil edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımı

Karşı Taraftan Tahsil edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımı

Belediye Başkanlığında sözleşmeli avukat olarak görev yapan davacı tarafından, yargı kararıyla karşı..

Sanık Avukatının Vekaletname İbrazı Hususu

Sanık Avukatının Vekaletname İbrazı Hususu

Av. ...'in sanıklar vekili olarak katılması, aynı oturumda tüm sanıkların adı geçen avukatın kendi a..

Vekalet Ücretinin Tahsil Talebi Yargıtay Kararı

Vekalet Ücretinin Tahsil Talebi Yargıtay Kararı

Dava, tahsil aşamasındaki icra takibinde müvekkilin alacağını haricen tahsil etmesi Nedeniyle vekale..

Gösterilen: 1 ile 18 arası, toplam: 18 (1 Sayfa)