Khk Mağdurları

Mustafa YAMAN 1478 15 Mart 2020 Pazar 16:52

Khk Mağdurları

Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ örgüt üyeliği kapsamında aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekir.

1- Örgütün ustaca gizlenen amacını bilmeyen sırf toplumun yapısı gereği böyle organizasyonlara ve faaliyetlere katılanlar örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaz.

2- Her hangi bir yapılanmayı gerçek amacını bildiği için dahil olanlar hariç, suç işlemek için dahil olmayan kişiler bu kapsamın dışındadır.

3- Örgütün amaç ve yöntemlerini bilen örgüt mensuplarının örgütteki konumları gözetilerek cezalandırılacağı açıktır. Bu kapsamda örgütün en alt tabakası örgütün amaç ve yöntemlerine vakıf değildir.

4- Büyük bir kesimince örgütün faaliyetleri eğitim-öğretim ve dini faaliyetler olarak algılanması da toplumsal bir gerçekliktir.

5- Örgüte bilmeden katılanların, ceza kanununda benimsenen kusur ilkesi karşısında hukuki durumlarının belirlenmesi gerekir. Bir suç örgütü başından itibaren suç işlemek üzere kurulmuş illegal bir yapı olabileceği gibi legal olarak faaliyet göstermekte olan bir sivil toplum örgütünün sonradan bir suç örgütüne hatta terör örgütüne dönüşmesi de mümkündür.

Legal zeminde faaliyet gösteren, nihai amacın gizli tutulması nedeniyle açıkça bilinmeyen yapılara dahil olan ya da yardım edenlerin bu suçların doğrudan kast ve özel saikle işlenebilen suçlar olduğu hususu da gözetildiğinde hukuki durumlarının kusurluluk ve hata bağlamında değerlendirilmesinde zaruret vardır.

6- Özellikle örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan diğer tabakalardaki örgüt mensupları tarafından bilinip bilinmediğinin olaysal olarak toplanan deliller muvacehesinde TCK'nin hata hükümlerini düzenleyen 30. maddesi kapsamında değerlendirilmesi lazımdır.

7- Paralel bir devlet kurma amacında olan, devletin varlığına ve anayasal düzenine karşı ciddi tehdit oluşturan bir örgüt olarak kabul edilmesi, aynı tespit ve açıklamaların devlet ve hükümet yetkililerince en üst düzeyde benimsenip, kamuoyuyla paylaşılması gibi olguların da göz ardı edilmemesi gerekir.

8-Örgütün birinci ve ikinci katmanında yer alanlar ile yardım edenlerin sorumlulukları kusurluluk ilkesi doğrultusunda belirlenmelidir.

9- örgütün gerçek amacını bilerek hiyerarşisine dahil olan için suç tarihi bakımından bir milat söz konusu değildir. Dava zaman aşımı süresince yargılanabilirler.


Üye: Mehmet ALTINTAŞ
Yorum : #1

Her ne kadar derse desin, yine aldıkları talimatları uyguluyorlar.


10 Eylül 2020 Perşembe 03:06
Cevapla