Yargıtay : İşçinin rızası alınmadan başka ilde çalıştırılamaz
  • Yargıtay : İşçinin rızası alınmadan başka ilde çalıştırılamaz

Yargıtay : İşçinin rızası alınmadan başka ilde çalıştırılamaz

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:13:30

Çalıştığı firma tarafından izni ve rızası alınmadan şehir dışına gönderilen işçinin, söz konusu ile gitmemesi nedeniyle, işveren tarafından devamsızlıktan dolayı işten kovuldu. İşvereni dava eden işçiye Yargıtay:  İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme; davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi davalı işverenin ...' taki işyerinde çalışırken Tokat iline görevlendirilmiş, davacı işçi bu görevlendirmeyi kabul etmeyip ...' taki işyerine gitmeye devam ettiği halde, davalı işveren tarafından davacı hakkında Tokat' taki işyerine gidilmediği için Tokat' ta devamsızlık tutanakları düzenlenmiş ve davacının iş akdi devamsızlık nedeniyle feshedilmiştir. ...' ta yerleşik davacı işçinin nedeni de tam olarak ortaya konulmadan Tokat'a gönderilmesi işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Somut dava bakımından görevlendirmeyi kabul etmeyen işçinin Tokat' taki işyerinde devamsızlığından söz edilemez. Açıklanan nedenle davalı işverenin devamsızlık nedeniyle yaptığı fesih yerinde değildir. Davacının talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.

 

Yargıtay kararının tamamı

İlginizi Çekebilecek  Bazı Dilekçe örnekleri

-----------------------

Boşanma dilekçeleri

Nafaka Konulu Dilekçeler

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)

Konularına göre dilekçeler

Mahkemelere göre Adliye dilekçesi Örnekleri