Yargıtay : İşyerinde küfür ve itaatsizlik eden işçi tazminatsız kovulur
  • Yargıtay : İşyerinde küfür ve itaatsizlik eden işçi tazminatsız kovulur

Yargıtay : İşyerinde küfür ve itaatsizlik eden işçi tazminatsız kovulur

17 Ocak 2020 Cuma 22:06:34


Amirine ve mesai arkadaşlarına küfrettiği gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten kovulan genç, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkemede işten haksız atıldığını ileri süren işçi; tazminat talebinde bulundu. Yargıtay işçinin haklı yeri iş sözleşmesinin fesh edildiğine hükm etti.

 

Çalıştığı iş yerinde amirine ve mesai arkadaşlarına küfrettiği öne sürülen genç, işten kovuldu. İş yerinde sürekli küfür ve hakaret etmekle suçlanan işçi, bunun üzerine İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Buradan da bir şey elde edemeyince en son yargıtay’a başvuran işçiyi Yargıtay haksız buldu ve tazminatsız kovulmasına hükm etti.

 

Kararda; " 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun'un 25/II. maddesinde öngörülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. Yargılama sırasında bu sebeplerin ağırlıkları her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğar. Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun'un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.

Kararın tamamı için sayfayı ziyaret ediniz…

İlginizi Çekebilecek Adliye Dilekçe örnekleri

-----------------------

Boşanma dilekçeleri

Nafaka Konulu Dilekçeler

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)

Konularına göre dilekçeler

Mahkemelere göre Adliye dilekçesi Örnekleri