Yargıtay : İşyerinde asılsız dedikodu yapan tazminatsız kovulur
  • Yargıtay : İşyerinde asılsız dedikodu yapan tazminatsız kovulur

Yargıtay : İşyerinde asılsız dedikodu yapan tazminatsız kovulur

14 Ocak 2020 Salı 00:37:27

Yargıtay Hukuk Dairesi : İşyerinde asılsız dedikodu yapan ve söz konusu söylentiyi ispat edemeyen işyeri çalışanının tazminat alamayacağına karar verdi.

 

Somut olayda; davacı sürekli maruz kaldığı hakaret ve tehditlere itiraz ettiği, işçilik alacaklarının ödenmesini istediği için işten çıkartıldığını iddia etmiş, davalı kurum ise davacını iş akdinin hastanede çalışan personeller hakkında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olan iftira ve dedikodu yaratması sebebiyle feshedildiğini savunmuş, mahkemece dinlenen tanık beyanlarından davacının aynı işyerinde çalışan iki çalışan hakkında aldatma konusunda şüphelendiğinden bahisle dedikodu yaptığı, davacının bu davranışının iş sözleşmesinin ağır ihlali niteliğinde olduğu, işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verildiği belirtilmiş ise de, dosya kapsamına göre davacının iddia edilen dedikodulara karıştığına dair somut delil bulunmadığı, davacı ile birlikte aynı nedenle işten çıkartılan kişilerin aynı işyerinde çalışan iki çalışanı birlikte sigara içerken gördükleri yönünde beyanlarının bulunduğu, bu beyanların iddia adilen dedikodulara kaynak oluşturduğu kabul edilecek olsa bile bunun ancak geçerli fesih nedeni olabileceği anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının kabulü gerekir iken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Kararın tamamı için buraya…

 

İlginizi Çekebilecek  Bazı Dilekçe örnekleri

-----------------------

Boşanma dilekçeleri

Nafaka Konulu Dilekçeler

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)

Konularına göre dilekçeler

Mahkemelere göre Adliye dilekçesi Örnekleri