6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yıkım Ruhsatı Başvurusu

Yıkım Ruhsatı Başvurusu

DİLEKÇE BURADA

 

 

 

 Konu: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yıkım Ruhsatı Başvuru Dilekçesi.                                                        ..../..../20....

 

……. BELEDİYESİ

DEPREM DÖNÜŞÜM ve YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

Kartal İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri sunulan binanın tapu kaydına 6306 Sayılı Kanun kapsamında Kartal Tapu Müdürlüğü tarafından 'riskli yapı' şerhi konulmuş olup söz konusu bina nüfus ve eşyadan tahliye edilmiş ve boş haldedir.

 

Bahse konu binanın tarafımızca yıkımı gerçekleştirileceğinden; binaya ait enerji kesintilerinin (doğalgaz, elektrik, su ve telekom) ilgili kurumlarca yaptırılabilmesi amacıyla tarafıma yazı verilmesi ve Ek'te sunduğum gerekli belgeler ile birlikte yıkım ruhsatının düzenlenmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

RİSKLİ YAPI BİLGİLERİ

YKN                                                      :                                                            

ADA                                                      :                                                            

PARSEL                                               :                                             

RİSKLİ YAPININ ADRESİ             :             

 

TAPU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI - SOYADI                                     :

T.C. KİMLİK NO                                :

CEP TELEFONU NUMARASI         :

ADRES                                 :

İMZA                                                     :             

 

YIKIM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER                      

1)       Riskli Yapı Tespit Formu (Onaylı RYT Belgesi)

2)       6306 Sayılı Kanun Kapsamında Harçlardan Muafiyet Yazısı.

3)       Tapu Fotokopisi veya Tapu Takyidat Belgesi

4)       Tapu Sahibinin Yeni Adresine Ait Yerleşim Yeri Belgesi (Yeni İkametgah Belgesi)

5)       Tapu Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6)       Riskli Binanın Fotoğrafları

7)       Noter Onaylı Yıkım Taahhütnamesi

8)       Müteahhite Ait Ticari Sicil Kaydı

9)       Müteahhite Ait Vergi Levhası

10)   Müteahhite Ait İmza Sirküleri

11)   Şantiye Şefine Ait Oda Sicil Belgesi

12)   Şantiye Şefi Tarafından İdareye Verilecek Taahhütname (FORM-6 Örneği Belediyeden Alınacak)

13)   Şantiye Şefi ve Müteahhit Arasındaki Yıkım Sözleşmesi (FORM-10 Örneği Belediyeden Alınacak)

14)   Şantiye Şefine Ait Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

15)   Şantiye Şefine Ait İmza Sirküleri

 

                    NUMARATAJ ONAY                                                    DEPREM DÖNÜŞÜM ONAY

(Binada Nüfus Kaydı Bulunmamaktadır.)                                                   (Belgeler Eksiksizdir.)


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi