Maaş haczi müzekkeresi

Maaş haczi müzekkeresi

DİLEKÇE BURADA

 

 

T.C İSTANBUL….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DOSYA NO:…../……..

İŞYERİNİN ÜNVANI  :

İŞYERİNİN ADRESİ   :

ALACAKLI                   :

BORÇLU                       :

BORÇ MİKTARI          : TL

 

AÇIKLAMA : Yukarıda adı yazılı borçlunun almakta olduğu maaşının ¼’ü ile sair ücret ve ikramiyelerin tamamının haczine ve keza İşten ayrılması halinde kendisine yapılacak ödemelerden borcun tamamının def’aten kesilmesine karar verilmiştir Karar dairesinde borçlunun ilk ödenecek maaşından ¼’nün ve işten ayrılması halinde toplu istihkakından kesilecek borç tutarının dosyamıza gönderilmesi, İİK. 355 maddesi gereğince bu yazımızın alınıp haczin tatbik edildiğine ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücret miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ,

Bildirilen maaş veya ücrette bir değişiklik veya çeşitli sebeplerle tamamen veya muvakkaten ödeme yapılmayacaksa veya borçlu işten ayrılmış ise varsa yeni işyerinin veya kayıtlarınızdaki son adresinin derhal icra dairesine bildirilmesi aksi halde beyan edilen tarihe kadar çalıştığı ve ücret ödendiğinin kabul edileceği, Yukarıdaki madde hükmüne riayet etmemiş olanların,kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri paraların ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra dairesince alınabileceğinin bilinmesi ,keza 357 ‘inci madde gereğince bu emir ve talimata riayet etmeyen veya neticesini geciktirenler hakkında,C.Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılabileceğinin bilinmesi tebliğ ve ihtar olunur . İcra Müdürlüğü IBAN No:

 İcra müdür yard.

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi