İşe İade Ek Beyan Dilekçesi Örneği

İşe İade Beyan Dilekçesi

 

DİLEKÇE BURADA

 

12. İŞ MAHKEMESİNE

BAKIRKÖY

 

ESAS NO: ……/…..

 

Mahkemenizde devam etmekte olan yukarıda esası yazılı dosyadan dolayı, yaklaşık 24 aydan bu yana mağduriyet yaşamaktayım. İş akdim feshedildikten sonra açmış olduğum işe iade davasının …….. tarihli duruşmasında; İstanbul c. Başsavcılığına yazı yazılarak hakkımda soruşturma olup olmadığının sorulmasına karar verildi. Bunun üzerine yazılan müzekkere sonucu hakkımda daha öncesinde fetö ile ilgili herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen; iş mahkemesince gönderilen müzekkereden  dolayı C. Başsavcılığınca …………. tarihinde resen  soruşturma açıldığını öğrendim. Bütün çabalarıma rağmen   soruşturma   sonuçlanmadığı için işe iade  sürekli ertelenmekte sürüncemede kalmaktadır. Resen açılan soruşturma    yeri  tarafından  verilen fesih  kararıyla ilgisi olmadığından davalı şirket feshi tamamen keyfi delilden yoksun gerçekleştirmiştir. Ekte sunduğum 15.  İş mahkemesinin benimle aynı dönemde iş akdi feshedilen ve  yine aynı şekilde c. Başsavcılığınca resen soruşturması açılan davacının  davası soruşturma sonucu beklenmeksizin karara davacı lehine bağlanmıştır.iş bu emsal  kararda dikkate alınarak hakkımda resen açılan soruşturma dosyası sonucu beklenmeksizin lehime karar verilerek  işe iademin kabulünü arz  ederim..

 

 

Davacı :……..

İmza :

 

 

EKİ: Bakırköy 15.  İş mahkemesinin …… esas sayılı gerekçeli kararı


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi