Aile konutu şerhi, Konut Satışına tedbir konması için örnek adliye dilekçesi

Aile konutu şerhi verilmesi için dilekçe

                 DİLEKÇE BURADA

 

 

…………NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                     : ………..– T.C.NO: …..……

ADRES                      :

DAVALI                     :

ADRES                      :

DAVA KONUSU      : AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ HAKKINDA,

 

AÇIKLAMALAR   :  Davalı ile resmi olarak evli iken  evlilik birliğimiz süresi içinde benimde katkılarım ve birikimimde eklenmek suretiyle, ……………………………………………………… sayılı yerde tapuda kayıtlı  taşınmazın bağımsız bölümlerinden  olan bu daireyi (konutu)  sürekli olarak kullanmak niyetiyle davalı  adına tescili yapılmak suretiyle satın alınmıştır.

Aradan geçen zaman içinde davalı ile aramızda geçimsizlik baş göstermiş olup ………..Aile Mahkemesinde ………/…… Esas sayılı dosyası ile açmış olduğum boşanma davası …../……/…… tarihinde sonuçlanarak boşanmamıza karar verilmiştir.

Davalı aile konutu olarak almış olduğumuz bu taşınmazı başkalarına satma düşüncesi içinde olduğu duyumlarını almış  bulunuyorum. Davalının böyle bir eylemi gerçekleştirmesi halinde müşterek çocuğumuzda mağdur bırakılacaktır.  Bu taşınmaz aile konutu olarak alınan yerlerdendir.  Davalı iyi niyetli değildir. Birlikte edinmiş olduğumuz ve acı ve tatlı günlerimizi birlikte geçirmek amacı ile alınan bu taşınmazın  tapu kaydına AİLE KONUTU ŞERHİ konulması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

DELİLLER                      : Tapu kaydı, tanık beyanı, TMK. Nun ilgili kanun ve maddeleri ve her türlü  yasal kanıt

HUKUKİ NEDENLER  : TMK.NUN 194 Maddesi ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davamın kabulü ile, ………………………………………………………………. Sayılı yerde tapuda kayıtlı taşınmazın tapu kaydına AİLE KONUTU ŞERHİ konulmasına,

              Taşınmazın herhangi bir kayıt ile kayıtlandırılmaması, devir ve temlikinin önlenmesi için dava sonuna kadar tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİK KONULMASINA,

              Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. ……/……/….

 

 

DAVACI : ………

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi