Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri

Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri

DİLEKÇE BURADA

  

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                                                                 

 

DAVACILAR          :............. T.C………..

 

ADRES                   :

 

DAVALI                 :

 

KONU                     : Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri Talebimiz Hk. 

 

 

AÇIKLAMALAR   :

Davalı ile Biz .............. İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, ....... Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıyız. 

../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi gerek ...........-TL' yi  bu güne kadar ödememiş olup bu konuda ...... Noterliğinin, ../../.... tarih ve ...... yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir. 

Davalının bu tutumu ile birlikte diğer kat irtifakı sahiplerini zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen gün inşaat maliyetleri artmakta ve zararımıza neden olmaktadır. 

Bu nedenle yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalının arsa payı ile kat irtifakının devri için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

 

H. NEDENLER      : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER  : Tapu kaydı, Sözleşme, İhtarname

 

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle davalının arsa payı ile kat irtifakının değerinin kendisine ödenmek şartıyla adıma arsa payları oranında devrine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, saygılarımızla arz ve talep ederiz. ......./…../…..

 

 

                                                        

DAVACILAR……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi