Rızası Dışında Başka Hesaba Aktarılan Para Yargıtay Kararı

Bankadan İzinsiz Para Çekme


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/5069

K. 2012/11768

T. 3.7.2012


ASLİ KUSUR (Rıza Dışında İnternet Üzerinden Başka Hesaba Aktarılan Paranın Tahsili – Davacının Şifresini Koruyamadığının ve Kişisel Bilgilerini Başkasına Kullandırdığının İspatlanması Gerektiği)

RIZA DIŞINDA BAŞKA HESABA AKTARILAN PARA (Davacının Şifresini Koruyamadığının ve Kişisel Bilgilerini Başkasına Kullandırdığının İspatlanması Gerektiği – Gerekli Önlemleri Almayan ve Sistemini Bu Tür Olayları Engelleyecek Şekilde Kurmayan Davalı Bankanın Asli Kusurlu Olduğu)

ALACAĞIN TAHSİLİ (Rıza Dışında İnternet Üzerinden Başka Hesaba Aktarılan Para – Gerekli Önlemleri Almayan ve Sistemini Bu Tür Olayları Engelleyecek Şekilde Kurmayan Davalı Bankanın Asli Kusurlu Olduğu)

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞKA HESABA AKTARILAN PARA (Davacının Şifresini Koruyamadığının ve Kişisel Bilgilerini Başkasına Kullandırdığının İspatlanması Gerektiği – Gerekli Önlemleri Almayan ve Sistemini Bu Tür Olayları Engelleyecek Şekilde Kurmayan Davalı Bankanın Asli Kusurlu Olduğu)


818/m.44


ÖZET : Dava, hesabından bilgi ve rıza dışında internet üzerinden başka hesaba aktarılan paranın bankadan tahsili talebidir. Davacının şifresini koruyamadığı ve kişisel bilgilerini başkasına kullandırdığı hususlarının ispatlanamadığından, olayda gerekli önlemleri almayan ve sistemini bu tür olayları engelleyecek şekilde kurmayan davalı banka asli kusurludur.


DAVA : Taraflar arasında görülen davada Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 10/08/2010 tarih ve 2009/415-2010/409 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Karaman Odabaşı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:


KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın Aliağa Şubesindeki hesabından 30.05.2006 tarihinde müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında internet üzerinden parasının başka hesaba aktarıldığını, müvekkilinin zarara uğratıldığını belirterek 5.300,00 TL’nin hesaptan çekilme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, kredi kartı hesabından virman yapılan 1.800,00 TL’nin sigorta kapsamında olup, davacıya iade edildiğini, zararın davacının kendi kusurundan kaynaklandığını, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.


Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacının şifresini koruyamadığı ve kişisel bilgilerini başkasına kullandırdığı hususlarının ispatlanamadığı, olayda gerekli önlemleri almayan ve sistemini bu tür olayları engelleyecek şekilde kurmayan davalı bankanın asli kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne 3.500,00 TL’nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 190,75 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi