Baz İstasyonunun Kaldırılması İçin Dilekçe

Baz İstasyonunun Kaldırılması İçin Dilekçe

DİLEKÇE BURADA

 

TEDBİR TALEPLİDİR

 

 

……...…..  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 

 

DAVACI       : Adı, Soyadı, Adres. 

DAVALI      : (Hangi GSM firması aleyhine açılıyorsa o firma/firmalar yazılacak) 

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ:, Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No: 1543 Beyoğlu İstanbul

Avea İletişim Hizmetleri AŞ. Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka İstanbul

 

Telsim Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Mehmet Akif Mah. İnönü Cad. Star Sk. No:2 İkitelli 34306 İSTANBUL

 

Konu    : ………………….adresindeki baz istasyonunun kaldırılmasına karar verilmesi hk.

 

 

AÇIKLAMA :

 

Davalıya ait bulunan ve …. (buraya baz istasyonunun kurulu bulunduğu adres yazılacak)….. adresinde kurulu bulunan baz istasyonuna komşu binada ikamet etmekteyiz.

 

Sözü edilen baz istasyonu kurulduktan sonra ben ve birlikte yaşadığım aile fertlerinde baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, stres vb. rahatsızlıklar meydana gelmiştir. Aynı şekilde baz istasyonunun bulunduğu muhitte yaşayanlarda da benzer şikâyetler bulunmaktadır.

 

Baz istasyonlarının insan sağlığı bakımından zararlı olduğu yönünde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşların raporları bulunmaktadır.

 

Yargıtay incelemesine intikal etmiş bir davada da, yerel mahkemece verilen baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin karar Yargıtay tarafından da onanmıştır. (Yargıtay. Hukuk Dairesi ……/….. E., …../….. K.) Bu nedenlerle işbu davanın ikamesinde zaruret hasıl oldu. 

 

HUKUKİ SEBEPLER    : İlgili mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER         : Sağlık raporları, baz istasyonlarına ilişkin uluslar arası ve ulusal kuruluşların raporları, bilirkişi incelemesi, sair delil. 

 

NETİCE VE TALEP: Davalı ile duruşmamızın icrasına, her türlü maddi ve manevi tazminat haklarım saklı kalmak kaydıyla yukarıda adresi belirtilen davalıya ait baz istasyonunun kaldırılmasına, ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bulunduğundan anılan baz istasyonunun faaliyetinin dava süresince durdurulması için tedbir karar verilmesine, ücreti vekalet ve masrafları davalıya tahmiline dair karar verilmesini dilerim.

 

 

AD-SOYAD-İMZA


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi