Borcu Tekrar Ödeme Şikayeti

……………………….. KAYMAKAMLIĞI

(TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA)

 

ŞİKÂYET EDEN                           :

ADRESİ                                        :

E-POSTA&TEL                            :

ŞİKÂYET EDİLEN                        :

ADRESİ                                       :

E-POSTA&TEL                            :

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ :

ŞİKÂYET TARİHİ                        :

ŞİKAYET KONUSU                    : Borçsuzluğumun Tespitine Karar verilmesidir.

İZAHAT                                       : 1-) ………………………………. Firmasından …../…./20…. tarihinde tarafıma borç ihtarnamesi tebliğ edilmiştir.

2-) Hâlbuki adı geçen firmaya en son …….../……...20….. tarihinde ………………. TL peşin ödeme yaparak borcumu kapattım .

3-) Adı geçen firma kötü niyetlidir, yaptığı eylem haksız , hukuksuz  ve ispattan yoksundur. Bu nedenle Hakem Heyetinize başvurmak zorunluluğu  zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 4077 Sayılı Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

SÜBUT DELİLLERİ   : Ödeme belgeleri, ihtarname, yazışma örnekleri ve ispata yarar her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

                                   “Borçsuzluğumun Tespitine “ Karar  verilmesini Saygıyla dilerim. …./…./20……

 

Şikâyet Edenin

(Adı, Soyadı ve İmza)


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi