Karşılıklı anlaşarak boşanma dilekçesi örneği

Karşılıklı anlaşarak boşanma dilekçesi örneği

DİLEKÇE BURADA

 

……….NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI         :

ADRES           :

DAVALI         :

ADRES           :

DAVA               : EVLİLİĞİN TEMELDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE ANLAŞMALI BOŞANMA TALEBİMİZ HAKKINDADIR.

 

AÇIKLAMALAR  :

Bizler resmi olarak …………. Yılında evlendik. Bu evliliğimizden olma ............................ ……………. doğumlu 1. Müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesini talep etmekteyiz.

Evlendiğimiz günden itibaren aramızda fikren ve ruhen anlaşmazlık baş göstermiş olup bu anlaşmazlıklar zaman içinde müşterek aile birliğimizi çekilmez hale getirmiştir.

Aramızda sevgi ve saygı kalmamıştır.   Bu evlilik fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız duruma gelmiştir. Aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır. Bundan sonra bir araya gelerek evlilik birliğini yürütmemiz imkânsız hale geldiğinden birlikte oturup her yönüyle konuştuk ve anlaştık, boşanmamızın her iki taraf için daha yararlı olacağı kanaatine varmamız nedeniyle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

A)     Taraflar anlaşma sağlamış olup anlaşmamızı gösteren protokolü yapmıştır.

B)     Taraflar ……….. ili ………… ilçesi ……… mh. …../…. pafta, ……. ada, ….. parsel’de kâin ……/….. arsa paylı …… Kat…… nolu bağımsız bölümün tapu kaydı gibi ............................'YE ait olduğu ............................. bu taşınmaz üzerinde mevcut her türlü hak ve alacağından feragat ettiğini, ileride hiçbir hak ve alacak talebi ile kanuni yollara başvurmayacağı konusunda anlaşarak mutabık kalmıştır.

C)     Tarafların …../…./…… doğumlu müşterek çocukları .................................... eğitim, barınma, giyim, sağlık vb. tüm ruhi ve fiziki gelişimi için zaruri ihtiyaçlarının baba ................................tarafından karşılanacaktır. Düzenli olarak her yıl %...... artış ile iştirak nafakası miktarı ……… TL olarak her ayın 1. günü verilecek, aksi halde cebri icra yoluna başvurulacağını ............................. peşinen kabul etmektedir.

D)     Taraflar ..........................'YA ................................ tarafından kendisine aylık …….. TL yoksulluk nafakanın her yıl %....... arttırılması konusunda mutabıktırlar

E)     Taraflar müşteki çocuk .............................'nun velayetinin anne .................................. ' ya verilmesi hususunda taraflar anlaşmış olup ile müşterek çocuk arasında şahsi münasebetin baba..............................’NUN talebi doğrultusunda istediği zamanda gerçekleşmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

F)      İş bu anlaşmalı boşanma protokolü her iki tarafın serbest iradesi ile hazırlanmış olup hiçbir baskı altında kalınmadan okunup imzalanmıştır.

DELİLLER                   : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER : TMK.nun 166/1  md. Ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle evlilik birliğimiz fiilen bitmiş olduğundan, her iki taraf aramızda yapmış olduğumuz anlaşma protokolünün mahkemece de onanması suretiyle bu doğrultuda BOŞANMAMIZA karar verilmesini arz ve talep ederiz.                                  Saygılarımızla;

 

 

DAVACI (EŞ………:                   DAVALI(EŞ……:


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi