Ayıplı Cep Telefonu Para İadesi Hükmünün Davalı Yararına Bozulmasına İlişkin Yargıtay Kararı

Ayıplı Cep Telefonu Para İadesi Yargıtay Kararı

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

2015/15425 E.

2017/2466 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan ... ... marka cep telefonu satın aldığını, garanti kapsamı dahilinde telefonda sürekli olarak sorun meydana geldiğini, tamiri maksadıyla muhtelif tarihlerde servisine verdiğini, yasal tamir süresi olan 20 günde mal tesliminin yapılmadığını, telefonun tamirinden de imtina edilerek telefonun kendisine teslim edildiğini, telefonun halen arızalı durumda olduğunu, çalışmadığını ve bu nedenle yeni bir telefon almak zorunda kaldığını ileri sürerek bu telefon için ödediği 2.520,00 TL'nin iadesini istemiştir.

Davalı, bedeli iadesi için yasal şartların oluşmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, açılan davanın kısmen kabulüne, dava konusu telefonun ayıplı olması nedeniyle 2.6.2013 tarihli sözleşmenin feshine, davacının karar tarihine kadar ödediği 1.400 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, ayıplı olduğunu ileri sürdüğü cep telefonu için ödediği bedelin iadesi talebi ile eldeki davayı açmış, davalı telefonda ayıp bulunmadığını ve bedel iadesi şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, sözleşmenin feshine ile karar tarihine kadar ödenen 1.400,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Ne var ki; kural olarak her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Mahkemece, dava tarihine kadar yapılan taksit ödemeleri dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar tarihine kadar yapılan ödeme miktarının davalıdan tahsiline karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3-Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin feshine ile ödenen miktarın davacıya iadesine karar verildiğine göre, ayıplı cep telefonun da davalıya iadesine karar verilmesi gerekirken, bu hususta olumlu olumsuz bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ; Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci ve üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi