Cezanın infazının ertelenmesi için mahkemeye verilecek dava dilekçesi örneği

Cezanın infazının ertelenmesi için dilekçe örneği

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU

Madde 399 –Akıl hastalığına tutulan mahkumlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı iyileştikten sonraya bırakılır.Diğer bir hastalık dahi hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı halinde mahkümun hayatı için kat'i bir tehlike teşkil ediyorsa bu hastalıkta dahi aynı hüküm tatbik olunur.Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.

İlgili kanun maddesi gereği hazırlanmış cezanın infazının ertelenmesi için dilekçe örneğini doldurup cumhuriyet başsavcılığına başvuru yapabilirsiniz.…………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


 


İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN (SANIK) : .................TC.............

ADRES                       :

DAVA KONUSU      : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.

 


AÇIKLAMALAR :

1. Ben Hırsızlık suçundan ........ Asliye Ceza Mahkemesinin …………… tarih, ………….. Esas ve ………….. karar sayılı ilamı ile …. ay …. hapis cezasına çarptırıldım. Söz konusu karar tarafımdan temyiz edilmiş ancak Yargıtay …… Ceza Dairesince hakkımda verilen karar onanmış ve ……….. tarihinde kesinleşmiştir. bana verilen ceza, infaz aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

2. Ancak ben, ekte de sunmuş olduğumuz doktor raporlarından anlaşılacağı üzere, hamile olup önümüzdeki birkaç gün içinde doğum yapacağım. Cezanın, benim icin bu şekildeyken infaz edilecek olması hem doğacak olan çocuğun, hem de benim hayatımı tehlikeye sokabileceği gibi telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.

3. Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.


SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMUK. m. 399 hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…..


 

Sanık

Adı ve soyadı

İmzaYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi