Ceza İnfazının Ertelenmesi için örnek dava dilekçesi

İnfazın Ertelenmesi Talebi Dilekçe

Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz. (5275 Sayılı İnfaz Hukuku 17.madde)


...........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İLAMAT BÜROSU

 

 

DOSYA NO.  : …………….

ERTELEME

TALEBİNDE BULUNAN

HÜKÜMLÜ    :  ……

KONUSU        : CMUK.'nun .....ncü maddesi gereğince infazın "……ay" ertelenmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

1- Savcılığınızın ………… ilamat numarası ile …………......... Hakimliği'nce verilen ……….. Esas numaralı kararla verilen "……….gün hafif hapis" cezası ile ilgili davetnameyi ../…/……. günü tebellüğ ettim.

2- Cezanın derhal infazı mağduriyetime neden olacak niteliktedir. Cezanın infazına başlanıldığında işimi ve taahhütlerimi yerine getiremeyeceğimden işlerimi sonradan mümkün olmayacak şekilde kaybedeceğim. Zaten şu anda Ankara dışına öğretmen olarak atanan kız çocuğumun ev taşıma ve yerleştirme hazırlıkları ile uğraşmaktayım. Bir süre de yanında kalmak zorunluluğu da bulunmaktadır.

 

NETİCE VE TALEP :Yukarıdaki nedenlerle infazın …… ay daha ertelenmesini, durumum gözönüne alınarak teminata hükmedilmemesi ya da çok cüzi bir teminatla bu sürenin verilmesini, saygı ile, diliyorum. …/…/….

Hükümlü

Adı ve Soyadı imza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi