Davalının mahkemeye verdiği cevap dilekçe örneği

Davaya Verilen Cevap Dilekçe Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 

………….İDARE MAHKEMESİ'NE

 

 

DOSYA NO  : ……..

DAVACI        : ….. T.C……

DAVALI        : Sosyal Güvenlik Kurumu

ADRES         :

KONU           : Cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :Haksız ve mesnetsiz davanın tarafımızca kabulü mümkün olmayıp öncelikle usule ilişkin yetki, işbölümü, zamanaşımı, hak düşürücü süre, husumet,görev yönünden itirazlarımızı sunuyoruz.Davaya ayrıntılı cevap verebilmemiz için ilgili birimlerimiz arasında yazışma yapmak ve konu ile ilgili bilgi ve belgeleri temin etmemiz zamana bağlı olduğundan ve kurum içi yazışmalarımız henüz sonuçlanmadığından esasa ilişkin beyanda bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİDELİLLER:  SGK Kurum Kayıtları, bilirkişi raporu,tanık,keşif,yemin ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda anlatılan nedenler ışığında;- Kurum içi yazışmalarımız henüz sonuçlanmamsından ve uzun sürmesinden dolayı esasa ilişkin beyanda bulunma hakkımız saklı tutularak;

DAVANIN REDDİ İLE YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN DAVACIYA YÜKLETİLMESİNİ,Sayın mahkemenizden talep ederim. …/…../…..

 

 DAVALI…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi