Devri Alınmayan araç ruhsatının iptali ve tescili

Devri Alınmayan araç ruhsatının iptali ve tescili

Araç satışlarında sıkça rastlanan: satılan aracın ruhsatının satıcı üzerinden alıcı üzerine devredilmemesinden kaynaklanan trafik ihlalleri, trafik cezaları v.b durumlarda araçla işlenen bazı suçlardan dolayı ilgili sorunlar ruhsat sahibine yansımaktadır. Böyle bir durumda satılan aracın tespit edilip ruhsat devrinin yapılmasını zorunlu hale getirmek için Devri Alınmayan araç ruhsatının iptali ve tescili dilekçe örneği ile cumhuriyet başsavcılığına işlem başlatabilirsiniz.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                           …………………DAVACI              :                                

DAVALI              :         

KONU                  : Araç ruhsatının iptali ve tescili


AÇIKLAMALAR

            1- … Tarihinde... Noterliğinin……. Yevmiye nolu devir sözleşmesiyle, kendime ait ………………. plakalı …………….. Model Honda Marka hususi aracı ……………… tarihinde davalıya satmıştım. Ancak aradan geçen uzun süreye rağmen, davalı aracın resmi devrini yapmamış ve kendi adına tescil ettirmemiştir.

          2-Durum böyle iken araçla ilgili her sorun (kaza, trafik cezaları, vergi vs.), halen tarafıma yansımaktadır. Davalı devri kasten yapmamakla beraber oluşan tüm bu durumlardan haberdar olmasına rağmen aracın ruhsatını alması için herhangi bir girişimde bulunmamaktadır.

        3-Sonuç olarak ruhsatın iptal edilerek davalı adına tescili gerekmektedir. Bu nedenle bu dava dilekçesini açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER      : Trafik kayıtları, noter devir sözleşmesi, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Açıklanan nedenlerle, …………….. plakalı   aracın ruhsatının iptal edilerek, davalı adına tesciline karar verilmesini ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini  saygılarımla arz ederim. ……/……/……..

 

                                                                                                                                   Davacı…..

                                                                                                                               

EKİ                               :

Nüfus Cüzdan sureti           

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi