El Konulan Şirketlerden Alacak Dilekçesi

El Konulan Şirketlerden Alacak Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

                                                                                              İSTANBUL

 

TALEPTE

BULUNAN              :

 

KONU                      :Çalışmış olduğum ŞİRKET ADIA.Ş.27.07.2016 Tarih ve 668 Sayılı KHK ile hazineye devredilmiş ve 17.08.2016 Tarih ve 670 Sayılı KHK ile söz konusu kapatılan şirketlerin alacaklarının Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceği tanzim edilmiştir. Düzenlendiği şekliyle, anılan şirketten olan alacaklarımın Maliye Bakanlığı’nca ödenmesini talep etmekteyiz.

 

AÇIKLAMALAR   :

1-      “(BURAYA ŞİRKET ADRESİ YAZILACAK)” adresinde yer alan (ŞİRKET ADI)A.Ş. bünyesinde (ÇALIŞTIĞINIZ TARİHLERİ YAZINIZ)tarihleri arasında çalıştım.

 

2-      Bu çalışmama ilişkin olarak; ödenmeyen ücret alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, (İZİN GÜN SAYISI YAZILACAK)günlük kullandırılmayan izin için yıllık üzretli izin alacağı, fazla mesai çalışma alacağı, 5953 Sayılı Kanun uyarınca fazla mesai alacağından doğan %5 fazlalık alacağı, hafta tatili ücreti alacağı, 5953 Sayılı Kanun uyarınca hafta tatili ücret alacağından doğan %5 fazlalık alacağı, ulusal bayram genel tatil ücreti alacağı, 5953 Sayılı Kanun uyarınca ulusal bayram genel tatil ücreti alacağından doğan %5 fazlalık alacağı, telif ücreti alacağı olmak üzere alacaklarım bulunmaktadır.

İzah ettiğim alacak kalemlerinin ayrıntılı hukuki izahı, Kanun Hükmünde Kararnameler öncesinde açılan Bakırköy (MAHKEME NO YAZILACAK) İş Mahkemesi’nin (DOSYAESAS NO YAZILACAK) Esas sayılı dava dosyasına sunduğumuz dava dilekçesinde mevcuttur.

3-      29.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16. Maddesi ile, hazineye devredilen şirketlere yönelik açılan davalarda dava şartı yokluğu nedeniyle re'sen ve kesin olarak ret kararı verilmesi hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede iş mahkemesinde açtığım dava hakkında mahkemece ret kararı verildiğinden, işbu idari başvuruyu yapmak gerekmiştir.

Belirtmek isterim ki esasen alacak miktarımın kesin olarak tespiti özlük dosyası da incelenerek hazırlanacak bilirkişi raporu ile mümkün olup, biz şu an için elimdeki bilgiler ışığında kısıtlı bir talepte bulunabilmekteyim. Bu sebeple talebimde, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak gerekmiştir.

4-      Çalışma durumuma ilişkin SGK evrakları, fesih bildirimi ve sâir deliller dilekçe ekinde sunulmuştur (EK: SGK evrakları, fesih bildirimi ve sâir deliller).

 

NETİCE VE TALEP         :Öncelikle, Sayın İdarece gerekli görülen evrakların ilgili makamlardan celbi ile, neticeten yukarıda izah edilen KHK’larda düzenlendiği şekliyle, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzere anılan şirketten olan;           

·        ............. yıllık kıdem tazminatı için .................. TL

·        .............. ayı 1/3 maaşı için ................... TL

·        Fazla mesai ücreti için ..................... TL

·        Dini milli bayram ücretleri için ...................... TL

·        Basın İş Kanunu uyarınca kullandırılması gereken ...................... günlük yıllık izin ve içeride kalan ................. günlük yıllık izin toplamı .................... gün yıllık izin için ........................ TL

 

Toplam ....................... TL tutarında alacağının Maliye Bakanlığı’nca, şahsıma ait ........................................................ IBAN numaralı hesaba ödenmesine karar verilmesini talep etmekteyim. .............../2016

 

EK-1: SGK evrakları, fesih bildirimi ve sâir deliller

EK-2: Talepte bulunana ait nüfus cüzdan fotokopisi

 

 

                                                                                                Talepte Bulunan


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi