yargıtay Emsal Kararları

EMSAL KARARLAR

Gizli ayıbı olan üründe zamanaşımı olmaz

Gizli ayıbı olan üründe zamanaşımı olmaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu : 2017/563 E. , 2019/605 K. ağır kusur veya hile ile ayıbı tüketicide..


Konusu :

Gürültü Yapan Cezalandırılır

Gürültü Yapan Cezalandırılır

Yargıtay 18. Ceza Dairesi : Suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının bozulması g..


Konusu : Rahatsızlık Verme Konulu Dilekçeler

Haciz İhbarnamelerinin Tebliği

Haciz İhbarnamelerinin Tebliği

Haciz ihbarnameleri üçüncü kişi olarak tüzel kişiliği bulunmayan banka şubelerine tebliğ edilebilir...


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Hafta Tatilinde İşçiye Ödenecek Ücret Yargıtay Kararı

Hafta Tatilinde İşçiye Ödenecek Ücret Yargıtay Kararı

Hafta Tatilinde İşçiye Ödenecek Ücret Yargıtay Kararı..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Haklı Fesih Yargıtay Kararı

Haklı Fesih Yargıtay Kararı

Haklı Fesih Yargıtay Kararı : davacının eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı, güven sarsıcı h..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemi

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemi

Tacirler arasında haksız eylem dahil her türlü nedenden kaynaklanan alacaklarda avans faizi oranında..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

Haksız Sgk Kesintileri Yargıtay Emsal Kararı

Haksız Sgk Kesintileri Yargıtay Emsal Kararı

Haksız Sgk Kesintileri Yargıtay Emsal Kararı, Haksız Sigorta Kesintisi..


Konusu : Bağkur Ve Sgk Dilekçe Örnekleri

Haksız Tahrik Yargıtay Kararı

Haksız Tahrik Yargıtay Kararı

Maktülün eşine hakaret ettiği sırada, birlikte aynı evde yaşadığı oğlu sanığın eve geldiği, sanık il..


Konusu : Haksız Tahrik Dilekçe Örnekleri

Hamile işçisini kovan tazminat öder yargıtay kararı

Hamile işçisini kovan tazminat öder yargıtay kararı

Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının hamileliği nedeniyle ayrımcılık yapılarak iş sözleşme..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Hastanın durumun takip etmeyen doktor yargıtay kararı

Hastanın durumun takip etmeyen doktor yargıtay kararı

Yargıtay 12. Ceza dairesi : Ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen doktorun sorumluluğu ya..


Konusu : Hastane Konulu Dilekçe Örnekleri

Hazine Yararına Avukatlık Ücreti Tayini

Hazine Yararına Avukatlık Ücreti Tayini

Hüküm Avukatlık ücreti yönünden temyiz edilmiştir. Hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 1086 s..


Konusu : Avukat konulu dilkeçeler

İdari işlem nedeniyle tazminat yargıtay kararı

İdari işlem nedeniyle tazminat yargıtay kararı

Dava, olumsuz sicil düzenlenmesi nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. ..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İlamsız İcra Takibi Yargıtay Karar Örneği

İlamsız İcra Takibi Yargıtay Karar Örneği

ilamsız icra takibi yargıtay emsal kararı, ilamsız icra takibi yargıtay kararı..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

İpoteğin Fekki İstemi

İpoteğin Fekki İstemi

Dava, ipoteğin fekki istemidir. İpotekli taşınmazın bir kısmının devredilmesi ya da ipotekli taşınma..


Konusu : İpotek Kaldırma Veya Arttırma

İptal edilen turun parasını sigorta öder yargıtay kararı

İptal edilen turun parasını sigorta öder yargıtay kararı

Zira söz konusu poliçede ayrıca teminat dışı haller de belirtilmiş olup, paket turun hiç gerçekleşti..


Konusu : Para İadesi Sigorta

İş Kazası İşveren Sorumluluğu

İş Kazası İşveren Sorumluluğu

Adam çalıştıranın tazminat ile sorumlu tutulabilmesi için kendisinin kusuru şart olmadığı gibi kulla..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İş Kazası Sonrası Tazminat Talebi

İş Kazası Sonrası Tazminat Talebi

Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar ver..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

iş kazasında tazminat hakkı yargıtay kararı

iş kazasında tazminat hakkı yargıtay kararı

iş kazasında tazminat hakkı yargıtay kararı, başka bir işle görevlendirilen işçi kazasında tazminat ..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İş Sözleşmesinin Feshi İşe İade

İş Sözleşmesinin Feshi İşe İade

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve iş..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

İşçilik alacağ yargıtay hukuk genel kurul kararı

İşçilik alacağ yargıtay hukuk genel kurul kararı

Davacı, ücret alacağı, ilave tediye ve ikramiye fark alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini is..


Konusu : Alacak Ve Borç Şikayetleri

İşçilik Alacağı Zamanaşımı Yargıtay Kararı

İşçilik Alacağı Zamanaşımı Yargıtay Kararı

Davacının davasının belirsiz alacak davası olup olmadığı ve alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı..


Konusu : Zaman Aşımı Örnek Dilekçeler

İşe İade İstemi Bam OHAL KOMİSYONU KARARI

İşe İade İstemi Bam OHAL KOMİSYONU KARARI

İŞE İADE İSTEMİ - BAM 'OHAL KOMİSYONU' KARARI..


Konusu : Memuriyetten Atılma

İşletme müdürü fazla mesai alacağından faydalanamaz

İşletme müdürü fazla mesai alacağından faydalanamaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu : üst düzey yönetici, ilke olarak iş yerinde işveren vekili sıfatını taş..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İşten Atılan Memurlar İşe İade Yargıtay Kararı

İşten Atılan Memurlar İşe İade Yargıtay Kararı

Davacı, 11/01/1996 tarihinden 18/08/2016 tarihine kadar davalı işyerinde çalıştığını, elektronik müh..


Konusu : Memuriyetten Atılma

İşten kendi isteğiyle ayrılan nafaka alamaz

İşten kendi isteğiyle ayrılan nafaka alamaz

Yargıtay Kararı : İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez...


Konusu : Nafaka Konulu Dilekçeler

İstinaftan 666 sayılı KHK için Karar

İstinaftan 666 sayılı KHK için Karar

İstinaftan 666 sayılı KHK için önemli karar,khk,666 sayılı khk,khk yargıtay,yargıtay kararı,emsal ka..


Konusu : Memuriyetten Atılma

İşverenin işçiyi küçümsemesi yargıtay kararı

İşverenin işçiyi küçümsemesi yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi : Dosya içinde yer alan bilgi ve belgelerden özellikle tanık anlatımları i..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İşverenin Sorumluluğu Yargıtay Kararı

İşverenin Sorumluluğu Yargıtay Kararı

Dava, iş kazası sonucu ölen sigortalının davacı olan eşi ve bir çocuğunun maddi ve manevi zararların..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

İşyerinde dedikodu fesih nedeni yargıtay kararı

İşyerinde dedikodu fesih nedeni yargıtay kararı

işyerinde dedikodu yapan tazminatsız atılır yargıtay kararı,işyerinde iftira,dedikodu işçinin tazmin..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İşyerinde evli kadına arkadaşlık teklifi

İşyerinde evli kadına arkadaşlık teklifi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı : İşyerinde evli kadına arkadaşlık teklifi tazminatsız kovulma sebe..


Konusu : Tecavüz & Taciz & Cinsel İstismar

İşyerinde Sosyal Medya Kullanmak Yargıtay Kararı

İşyerinde Sosyal Medya Kullanmak Yargıtay Kararı

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi kararı : mesai saatleri içerisinde bilgisayarı şahsi işleri için kullanmas..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

İşyerindeki nakit parayı izinsiz kullanma

İşyerindeki nakit parayı izinsiz kullanma

Yargıtay : Çalıştığı işyerinde müşterinin yaptığı nakit alışverişteki parayı cebine atıp, ödemeyi ke..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

İzinsiz yıllık izne çıkan işçinin işi feshedilir yargıtay kararı

İzinsiz yıllık izne çıkan işçinin işi feshedilir yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalış..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Kaçak su bedeli yargıtay kararı

Kaçak su bedeli yargıtay kararı

Dava, haksız fiilden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine karşı öne sürülen it..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Kadastro Tespitine İtiraz

Kadastro Tespitine İtiraz

Kural olarak tapuda kayıtlı olan taşınmazların harici satışı geçersizdir. Ancak, zilyet yönünden 340..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Dava, kamulaştırma bedelinin tespitiyle taşınmaz malın idare adına tescili istemine ilişkindir. Dava..


Konusu : Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Gösterilen: 73 ile 108 arası, toplam: 204 (6 Sayfa)