yargıtay Emsal Kararları

EMSAL KARARLAR

İşyerindeki nakit parayı izinsiz kullanma

İşyerindeki nakit parayı izinsiz kullanma

Yargıtay : Çalıştığı işyerinde müşterinin yaptığı nakit alışverişteki ..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

İzinsiz Kullanma Yargıtay Kararı

İzinsiz Kullanma Yargıtay Kararı

Yargıtay Kararı : Güvenlik görevlisi olan davacının anahtarı kendisine..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

İzinsiz yıllık izne çıkan işçinin işi feshedilir yargıtay kararı

İzinsiz yıllık izne çıkan işçinin işi feshedilir yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesi..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Kaçak su bedeli yargıtay kararı

Kaçak su bedeli yargıtay kararı

Dava, haksız fiilden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Kadastro Tespitine İtiraz

Kadastro Tespitine İtiraz

Kural olarak tapuda kayıtlı olan taşınmazların harici satışı geçersizd..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Kamu Personeline Hakaret Yargıtay Kararı

Kamu Personeline Hakaret Yargıtay Kararı

Yargıtay Ceza Dairesi : Devlet Hastanesi acil servisine giderek eşine ..


Konusu : Hakaret & Küfür Konulu Dilekçeler

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Dava, kamulaştırma bedelinin tespitiyle taşınmaz malın idare adına tes..


Konusu : Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaza yönelik elatman..


Konusu : Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Karşı Taraftan Tahsil edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımı

Karşı Taraftan Tahsil edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımı

Belediye Başkanlığında sözleşmeli avukat olarak görev yapan davacı tar..


Konusu : Avukat konulu dilkeçeler

Karşılıksız Kazanımların Kişisel Mal Sayılacağı Yargıtay Kararı

Karşılıksız Kazanımların Kişisel Mal Sayılacağı Yargıtay Kararı

Mahkemece, taşınmazlardaki uyuşmazlık konusu payların davalının babaan..


Konusu : Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Katılma Alacağı Artık Değer

Katılma Alacağı Artık Değer

Mal Rejiminin Tasfiyesi ile Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artı..


Konusu : Katılma Alacağı Dilekçe Örnekleri

Katılma Alacağı Davası Yargıtay Kararı

Katılma Alacağı Davası Yargıtay Kararı

Milli Piyangodan Kazanılan İkramiyenin atılma Alacağına Etkisi,Milli P..


Konusu : Katılma Alacağı Dilekçe Örnekleri

Katılma Alacağı Konulu Yargıtay Kararı

Katılma Alacağı Konulu Yargıtay Kararı

Dava konusu aracın edinildiği tarih itibariyle edinilmiş mallara katıl..


Konusu : Katılma Alacağı Dilekçe Örnekleri

Kaybolan bağaj için tazminat kararı yargıtay

Kaybolan bağaj için tazminat kararı yargıtay

Montreal Konvansiyonunun 19. maddesi uyarınca meydana gelen zarardan s..


Konusu : Kayıp Evrak Ve Şahsi Eşya

Kefil temerrüt faizinin tamamından sorumlu değildir yargıtay kararı

Kefil temerrüt faizinin tamamından sorumlu değildir yargıtay kararı

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, asıl borçlunun borcunu ödemediği durumlard..


Konusu : Alacak Ve Borç Şikayetleri

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı ve İadesi Emsal Karar, tapu harcı iadesi em..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

KHK ile ihraca dair Danıştay kararı

KHK ile ihraca dair Danıştay kararı

KHK ile ihraca dair Danıştay kararı, khk ile açılan ihraç davasında da..


Konusu : Memuriyetten Atılma

khk İşe İade Yargıtay Emsal Kararı

khk İşe İade Yargıtay Emsal Kararı

khk ile işten atılanlar için emsal dava kararı, khk ile görevine son v..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yasağı

Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yasağı

İhtiyati haciz kararına itiraz,Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhi..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Kültür varlığı taşınmazın tescil edilmeyeceği

Kültür varlığı taşınmazın tescil edilmeyeceği

Taşınmaz, 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edild..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

Maaş Haczi Muvafakatin Geçersizliği İptal

Maaş Haczi Muvafakatin Geçersizliği İptal

Borçlu maaş haczine verdiği muvafakatın geçersiz olduğunu, maaşından a..


Konusu : Emekli Maaşı Konulu Dilekçeler

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

Manevi Tazminat Miktarının Artırılması Kararı Yargıtay

Manevi Tazminat Miktarının Artırılması Kararı Yargıtay

Yargıtay’dan Manevi Tazminat Miktarının Artırılması..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

Marka taklidi yargıtay emsal dava kararı

Marka taklidi yargıtay emsal dava kararı

Somut uyuşmazlıkta, her ne kadar mahkemece davalının 23. sınıfta ‘‘tek..


Konusu : Marka & İsim Taklidi Örnek Dilekçeler

Marka taklidi yargıtay emsal kararı

Marka taklidi yargıtay emsal kararı

Marka başvurusunda kullanılmak istenen ürünler ile redde dayanak marka..


Konusu : Marka & İsim Taklidi Örnek Dilekçeler

Menfi Tespiti İstemi

Menfi Tespiti İstemi

Dava, menfi tespit istemidir. Senede karşı ileri sürülen iddiaların yi..


Konusu : Senet Konulu Dilekçeler

Meskenin Haczedilmeyeceğine Dair Hukuk Genel Kurul Kararı

Meskenin Haczedilmeyeceğine Dair Hukuk Genel Kurul Kararı

Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikayetinden dolayı yapılan yargı..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Yargıtay Kararı

Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Yargıtay Kararı

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda y..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Mevsimlik İşçi Yıllık İzin Ücreti

Mevsimlik İşçi Yıllık İzin Ücreti

İşçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında kullanmadığı yıllık izinlere..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Miras Yoluyla Yapılan Tapunun İptali

Miras Yoluyla Yapılan Tapunun İptali

Dava; muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil is..


Konusu : Miras Ve Veraset Dilekçeleri

Müddetname Hesaplama Yargıtay Kararı

Müddetname Hesaplama Yargıtay Kararı

Müddetname Hesaplama Yargıtay Kararı, müddetname hesaplama ile ilgili ..


Konusu : Süre Ve Zaman Talebi

Murisin İş Kazası Sonrası Maluliyeti

Murisin İş Kazası Sonrası Maluliyeti

Davacı, murisinin iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manev..


Konusu : Maddi & Manevi Zarar Dilekçe Örnekleri

Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz

Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz

Dava, muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır. Muvaza..


Konusu : Alacak Ve Borç Şikayetleri

Noterin Araç Satışında Kusuru Yargıtay Kararı

Noterin Araç Satışında Kusuru Yargıtay Kararı

Noterin Araç Satışında dikkatsiz olan noteri kusurlu bulduğuna dair ya..


Konusu : Araç Şikayet Konulu Dilekçeler

Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması

Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması

Takip talebine ve ödeme emrine takibe dayanak belgelerin eklenmediği y..


Konusu : Ödeme Emrine İtiraz

Ohal Komisyonu Polis Göreve İade Karar

Ohal Komisyonu Polis Göreve İade Karar

Ohal Komisyonu Polisi Göreve İade Etti , ohal komisyonu göreve iade em..


Konusu : Ohal Komisyonu Kararları

Gösterilen: 109 ile 144 arası, toplam: 219 (7 Sayfa)