yargıtay Emsal Kararları

EMSAL KARARLAR

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaza yönelik elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil..


Konusu : Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Karşı Taraftan Tahsil edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımı

Karşı Taraftan Tahsil edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımı

Belediye Başkanlığında sözleşmeli avukat olarak görev yapan davacı tarafından, yargı kararıyla karşı..


Konusu : Avukat konulu dilkeçeler

Karşılıksız Kazanımların Kişisel Mal Sayılacağı Yargıtay Kararı

Karşılıksız Kazanımların Kişisel Mal Sayılacağı Yargıtay Kararı

Mahkemece, taşınmazlardaki uyuşmazlık konusu payların davalının babaannesi tarafından davalıya tapud..


Konusu : Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Katılma Alacağı Artık Değer

Katılma Alacağı Artık Değer

Mal Rejiminin Tasfiyesi ile Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı,Edinilmiş Malla..


Konusu : Katılma Alacağı Dilekçe Örnekleri

Katılma Alacağı Davası Yargıtay Kararı

Katılma Alacağı Davası Yargıtay Kararı

Milli Piyangodan Kazanılan İkramiyenin atılma Alacağına Etkisi,Milli Piyango, bingo, tombala, spor t..


Konusu : Katılma Alacağı Dilekçe Örnekleri

Katılma Alacağı Konulu Yargıtay Kararı

Katılma Alacağı Konulu Yargıtay Kararı

Dava konusu aracın edinildiği tarih itibariyle edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olduğu, mahke..


Konusu : Katılma Alacağı Dilekçe Örnekleri

Kaybolan bağaj için tazminat kararı yargıtay

Kaybolan bağaj için tazminat kararı yargıtay

Montreal Konvansiyonunun 19. maddesi uyarınca meydana gelen zarardan sorumlu olduğu, davacının yapmı..


Konusu : Kayıp Evrak Ve Şahsi Eşya

Kefil temerrüt faizinin tamamından sorumlu değildir yargıtay kararı

Kefil temerrüt faizinin tamamından sorumlu değildir yargıtay kararı

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, asıl borçlunun borcunu ödemediği durumlarda kefillerin temerrüt faizinin..


Konusu : Alacak Ve Borç Şikayetleri

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı ve İadesi Emsal Karar, tapu harcı iadesi emsal mahkeme kararı..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

KHK ile ihraca dair Danıştay kararı

KHK ile ihraca dair Danıştay kararı

KHK ile ihraca dair Danıştay kararı, khk ile açılan ihraç davasında danıştayın kararı,danıştay karar..


Konusu : Memuriyetten Atılma

khk İşe İade Yargıtay Emsal Kararı

khk İşe İade Yargıtay Emsal Kararı

khk ile işten atılanlar için emsal dava kararı, khk ile görevine son verilenler için yargıtay kararı..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yasağı

Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yasağı

İhtiyati haciz kararına itiraz,Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yasağı..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Kültür varlığı taşınmazın tescil edilmeyeceği

Kültür varlığı taşınmazın tescil edilmeyeceği

Taşınmaz, 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiğine göre bu yerin uzun yılla..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

Maaş Haczi Muvafakatin Geçersizliği İptal

Maaş Haczi Muvafakatin Geçersizliği İptal

Borçlu maaş haczine verdiği muvafakatın geçersiz olduğunu, maaşından aynı anda üç ayrı icra kesintis..


Konusu : Emekli Maaşı Konulu Dilekçeler

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

Manevi Tazminat Miktarının Artırılması Kararı Yargıtay

Manevi Tazminat Miktarının Artırılması Kararı Yargıtay

Yargıtay’dan Manevi Tazminat Miktarının Artırılması..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

Marka taklidi yargıtay emsal dava kararı

Marka taklidi yargıtay emsal dava kararı

Somut uyuşmazlıkta, her ne kadar mahkemece davalının 23. sınıfta ‘‘tekstil amaçlı büküm iplikleri; d..


Konusu : Marka & İsim Taklidi Örnek Dilekçeler

Marka taklidi yargıtay emsal kararı

Marka taklidi yargıtay emsal kararı

Marka başvurusunda kullanılmak istenen ürünler ile redde dayanak markanın kullanıldığı ürünlerin ayn..


Konusu : Marka & İsim Taklidi Örnek Dilekçeler

Menfi Tespiti İstemi

Menfi Tespiti İstemi

Dava, menfi tespit istemidir. Senede karşı ileri sürülen iddiaların yine senetle kanıtlanması gereki..


Konusu : Senet Konulu Dilekçeler

Meskenin Haczedilmeyeceğine Dair Hukuk Genel Kurul Kararı

Meskenin Haczedilmeyeceğine Dair Hukuk Genel Kurul Kararı

Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6. İcra..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Yargıtay Kararı

Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Yargıtay Kararı

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HU..


Konusu : Haciz İcra Konulu Dilekçe Örnekleri

Mevsimlik İşçi Yıllık İzin Ücreti

Mevsimlik İşçi Yıllık İzin Ücreti

İşçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün de..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Miras Yoluyla Yapılan Tapunun İptali

Miras Yoluyla Yapılan Tapunun İptali

Dava; muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir...


Konusu : Miras Ve Veraset Dilekçeleri

Müddetname Hesaplama Yargıtay Kararı

Müddetname Hesaplama Yargıtay Kararı

Müddetname Hesaplama Yargıtay Kararı, müddetname hesaplama ile ilgili Yargıtay 1. Ceza dairesi karar..


Konusu : Süre Ve Zaman Talebi

Murisin İş Kazası Sonrası Maluliyeti

Murisin İş Kazası Sonrası Maluliyeti

Davacı, murisinin iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine kara..


Konusu : Maddi & Manevi Zarar Dilekçe Örnekleri

Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz

Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz

Dava, muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır. Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveli..


Konusu : Alacak Ve Borç Şikayetleri

Noterin Araç Satışında Kusuru Yargıtay Kararı

Noterin Araç Satışında Kusuru Yargıtay Kararı

Noterin Araç Satışında dikkatsiz olan noteri kusurlu bulduğuna dair yargıtay emsal kararı, yargıtay ..


Konusu : Araç Şikayet Konulu Dilekçeler

Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması

Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması

Takip talebine ve ödeme emrine takibe dayanak belgelerin eklenmediği yolunda süresinde mercie yapılm..


Konusu : Ödeme Emrine İtiraz

Ohal Komisyonu Polis Göreve İade Karar

Ohal Komisyonu Polis Göreve İade Karar

Ohal Komisyonu Polisi Göreve İade Etti , ohal komisyonu göreve iade emsal karar..


Konusu : Ohal Komisyonu Kararları

Ölümlü İş Kazası Yargıtay kararı

Ölümlü İş Kazası Yargıtay kararı

Davacılar, murisi Atilla'nın ölüm olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemişti..


Konusu : İşveren ve İşçi Şikayetleri

Ölümlü trafik kazası sonucu tazminat yargıtay kararı

Ölümlü trafik kazası sonucu tazminat yargıtay kararı

Yargıtay, herhangi bir işte çalışmayan ev hanımının trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle h..


Konusu : Tazminat Konulu Dilekçeler

Olumsuz Güvenlik Soruşturması

Olumsuz Güvenlik Soruşturması

KPSS yi kazanıp , herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmayan ancak aleyhinde yürütülen savcılık soruş..


Konusu : Güvenlik Soruşturması Dilekçeleri

Olumsuz Güvenlik Soruşturması Kararı

Olumsuz Güvenlik Soruşturması Kararı

Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca yapılan kadrolu kalorifercil..


Konusu : Güvenlik Soruşturması Dilekçeleri

Onur kırıcı davranış boşanma sebebidir yargıtay kararı

Onur kırıcı davranış boşanma sebebidir yargıtay kararı

Yerel mahkemece, erkeğin evlilik birliği içerisinde fiziksel şiddet uygulamak, eşinin saçını çekmek,..


Konusu : Hakaret & Küfür Konulu Dilekçeler

Örgüt Gazetesi aboneliği ve bylock kullanımı

Örgüt Gazetesi aboneliği ve bylock kullanımı

FETÖ/PDY örgütüne ait zaman gazetesi aboneliği,bylock kullanımı ve sızıntı dergisi aboneliği ile ilg..


Konusu : Örgüt Üyeliği Yargıtay kararları

Örgüt okuluna öğrenci gönderme

Örgüt okuluna öğrenci gönderme

FETÖ/PDY okul veya dershanelerine öğrenci gönderme, bylock kullanma ve örgütün avukatlığını yapma ya..


Konusu : Örgüt Üyeliği Yargıtay kararları

Gösterilen: 109 ile 144 arası, toplam: 204 (6 Sayfa)