Kiralık İşyerinin Açıktan Kötü Kullanımı nedeniyle tahliye yargıtay kararı

Açıktan Fena Kullanım Nedeniyle Tahliye

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/13568

K. 2010/4160

T. 8.4.2010

• AÇIKTAN FENA KULLANIM NEDENİYLE TAHLİYE ( Bir Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Kiralanan Kantin- Kafeteryada Kanunla Yasaklanmasına Rağmen Sigara İçilmesi ve Kiralananın Açıktan Açığa Fena Kullanılması Halini Teşkil Etmekte Olup Bu Konuda Ayrıca Bir İhtar Yapılmasına da Gerek Olmadığı )

• KİRALANANIN AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANILMASI ( Bir Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Kiralanan Kantin- Kafeteryada Kanunla Yasaklanmasına Rağmen Sigara İçilmesi - Bu Konuda Ayrıca Bir İhtar Yapılmasına da Gerek Olmadığı/Tahliyesine Karar Verileceği )

• KAPALI YERLERDE SİGARA İÇİLMESİ ( Bir Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Kiralanan Kantin- Kafeteryada Kanunla Yasaklanmasına Rağmen Sigara İçilmesi ve Kiralananın Açıktan Açığa Fena Kullanılması Halini Teşkil Ettiği - Tahliyesine Karar Verileceği )

• TAHLİYE İSTEMİ ( Bir Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Kiralanan Kantin- Kafeteryada Kanunla Yasaklanmasına Rağmen Sigara İçilmesi ve Kiralananın Açıktan Açığa Fena Kullanılması Halini Teşkil Ettiğinden Kabulü Gereği )

4207/m.2/1

818/m.256

ÖZET : Dava, akde aykırılık ve açıktan fena kullanım nedenleriyle tahliye istemine ilişkindir. Bir sağlık kuruluşu bünyesinde kiralanan kantin- kafeteryada, kanunla yasaklanmasına rağmen sigara içilmesi, kiralananın açıktan açığa fena kullanılması halini teşkil etmekte olup, bu konuda ayrıca bir ihtar yapılmasına da gerek yoktur. Bu nedenle istemin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar vermek gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, akde aykırılık ve açıktan fena kullanım nedenleriyle tahliye istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı vekilinin açıktan fena kullanım sebebine dayalı temyiz itirazlarına gelince;

Dava konusu taşınmaz, davacı şirket tarafından işletilmekte olan hastane bünyesindeki kantin-kafeterya olarak kiralanmıştır. Dosya kapsamından, dinlenen tanık beyanlarından ve mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporundaki tespitlerden dava konusu taşınmazda sigara içilmekte olduğu ve bu durumun süreklilik arz ettiği anlaşılmaktadır. 5727 sayılı Kanun'la Değişik 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'la yasaklanmış olmasına rağmen, özellikle bir sağlık kuruluşu bünyesindeki kiralanan "kantin-kafeterya"da sigara içilmesi halinin Borçlar Kanunu 256. maddesinin ikinci fıkrası hükmünce kiralananın açıktan açığa fena kullanılması halini teşkil edeceğinin kabulü gerekir. Bu bakımdan davalıya bu konuda ayrıca bir ihtar yapılmasına da lüzum yoktur. Bu nedenle istemin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi