Gayrimenkul Üzerindeki Düşen Haczin Fekki için borçlu tarafından icra dosyasına açılacak talep

Gayrimenkul Üzerindeki Düşen Haczin Fekki

DİLEKÇE BURADA

 

 

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: ……/……. E.

 

Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli ....... İlçesi ……..Mah. …… Ada …… Parselde kain ……nolu bağımsız bölüm üzerine …………. tarih ve …… yevmiye no ile konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş olduğundan, haczin fekki için Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ederim.

 

 …./…./….. 

 

ALACAKLI....

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi