Güvenlik Soruşturması İtiraz Dilekçesi

Güvenlik Soruşturması İtiraz Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

 

………. TESPİT KOMİSYONU’NA 

 

696 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinde aranan tüm koşulları sağlamam, kadroya geçiş sınavında başarılı olmam ve gerekli tüm belge ve evrakları teslim etmeme rağmen; kadroya geçişim hakkımda yapılan arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonuçları nedeniyle yapılmamıştır.

 

Taşeron işçilerin kadroya geçişi için 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi uyarınca aranan koşullardan biri de Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendine göre “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak”tır.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinin 7. maddesine göre kadroya geçiş için başvuran işçiler adına arşiv araştırması yapılması gerekmektedir. Yani Devlet Memurları Kanunu’na atıfla aranan koşul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca arşiv araştırması ile sınırlanmıştır.

 

Ancak birçok il ve kurumda arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapıldığı anlaşılmaktadır. Sonuçları tarafıma ayrıca tebliğ edilmediği için şahsım hakkında arşiv araştırması mı, güvenlik soruşturması mı yapıldığını bilme olanağım bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte şahsım hakkında arşiv araştırması yerine güvenlik soruşturması yapılmış olması halinde, bunun ilgili tebliğe ve dolayısıyla mevzuata aykırı olduğunu ve güvenlik soruşturmasının sonuçlarının yasal anlamda tarafımı bağlamadığını belirtmek isterim.

 

Öte yandan ilgili tebliğin 7. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır”. Söz konusu değerlendirmenin yapılacağı aşama ise şüphesiz tespit komisyonunun tebliğin 9. maddesi uyarınca yapmış olduğu inceleme aşamasıdır. Bu aşama çoktan sona ermiştir.

 

Ancak çalıştığım kuruma arşiv araştırması / güvenlik soruşturması sonuçları tespit komisyonunun çalışmalarının tamamlamasının, sınavlara hak kazanan işçilerin listesinin yayınlanmasının ve hatta sınavların gerçekleştirilmesinin ardından ulaşmıştır. Kadroya geçmek için tüm koşulların tamamlanmasının ardından, arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kadroya geçişim yapılmamış olup; bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine açıkça aykırıdır.

 

Kaldı ki, kadroya geçişe engel teşkil edecek herhangi bir mahkumiyet ya da cezam olmadığı halde sonuçlarının tarafıma tebliğ edilmediği bir arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya geçiş hakkımın engellenmesi, Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” kuralına ve masumiyet karinesine de aykırıdır. Ayrıca belirtmem gerekir ki tarafıma gösterilmeyen ve tebliğ edilmeyen arşiv araştırması/güvenlik soruşturması sonucunun “olumsuz olduğu” yönündeki iddiayı hiçbir biçimde kabul etmemekteyim. Arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasına yol açabilecek bir durum da söz konusu değildir.

 

Tebliğin 7. maddesine göre arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi yetkisi tespit komisyonuna aittir. Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması sonuçlarında yer alan ve tarafıma tebliğ edilmeyen bilgileri kabul ya da ikrar anlamına gelmemek üzere, tespit komisyonunun takdir yetkisini şahsımın aleyhine kullandığı, kadroya geçişim yönünde karar vermek yerine aksi yönde karar verdiği anlaşılmaktadır.

 

Eski hükümlü işçilerin bile eski hükümlü belgesi alarak kadroya geçişi için yönetmelik değişikliğine gidildiği koşullarda, herhangi bir mahkûmiyeti olmayan şahsımın kadro hakkından yoksun bırakılması hakkaniyete de aykırıdır.

 

Yukarıda yaptığım tüm açıklama ve hukuki dayanaklar ışığında, işbu itirazımın Tespit Komisyonunuzca incelenerek kabulünü ve kadroya geçişimin için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder; aksi takdirde yasal ve Anayasal tüm haklarımı kullanacağımı, idari yargıda ve iş mahkemesinde dava yoluna gideceğimi bilgilerinize sunarım.

 

 

İsim Soyisim:

TC Kimlik No:

İmza:

 

 

 

Adres:

Telefon numarası:

 

 

Not :

DİKKAT! 
- Bu dilekçe bakanlık, hastane gibi merkezi kurumlarda çalışan işçiler için hazırlanmıştır. Belediye, il özel idaresi gibi yerel yönetimlerde çalışan işçiler için değildir.

- Bu dilekçe eski hükümlü işçiler için değildir. Bu dilekçe eski hükümlü olmayıp; arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması nedeniyle ret alan işçiler içindir.

- Bu dilekçe kurumun Tespit Komisyonu'na verilecektir.

- Bu itiraz dilekçesi üzerine yine ret verilirse, 60 gün içinde idari yargıda dava açma (ve ayrıca işe iade davası açma) hakkı saklıdır.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi