Haciz İhbarnamelerinin Tebliği Üçüncü Şahıslar Yargıtay Kararı

Haciz İhbarnamelerinin Tebliği

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/21369

K. 2009/1490

T. 27.1.2009

 

HACİZ İHBARNAMESİ ( Üçüncü Kişi Olarak Tüzel Kişiliği Bulunmayan Banka Şubelerine Tebliğ Edilebileceği )

BANKA ŞUBESİNE TEBLİĞ ( Haciz İhbarnameleri Üçüncü Kişi Olarak Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şubelerine Tebliğ Edilebileceği )

TEBLİĞ ( Haciz İhbarnameleri Üçüncü Kişi Olarak Tüzel Kişiliği Bulunmayan Banka Şubelerine Tebliğ Edilebileceği )

2004/m.89

ÖZET : Haciz ihbarnameleri üçüncü kişi olarak tüzel kişiliği bulunmayan banka şubelerine tebliğ edilebilir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK'nın 89/7. fıkrası hükmüne göre; "haciz ihbarnamesi bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez veya şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir."

Anılan bu Kanun hükmüne göre İİK'nın 89. maddesi uyarınca çıkarılan haciz ihbarnameleri üçüncü kişi olarak tüzel kişiliği bulunmayan banka şubelerine tebliğ edilebileceği gibi haciz ihbarnamelerini tebellüğ eden banka şubelerinin itiraz hakkı da bulunmaktadır. O halde, somut olayda I... Bankası Y... Şubesine çıkarılan haciz ihbarnamelerinin Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak tebliğ edilip edilmediği usulünce araştırılarak tespit edildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, banka şubelerinin, banka genel müdürlüğünden ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığından bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabule göre de; şikayetçi banka vekili, bankanın Y... Şubesine gönderilen haciz ihbarnamelerine 26.03.2008 itibariyle muttali olduğunu iddia ettiği halde 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinin 21.07.2008 olarak düzeltilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi