Hakaret küfür ve tehdit şikayeti

Hakaret Küfür Ve Tehdit

Hürriyete Karşı Suçlar

Tehdit

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 

Şantaj

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.


BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMINA

 

MÜŞTEKİ                         :  ........ TC : …………

ŞÜPHELİ                           :

SUÇ                                     :

SUÇ TARİHİ                     :

SUÇ YERİ                          :

 

ŞİKAYET NEDENLERİ    

Tüm bu hususlar nedeniyle makamınıza müracaat ediyorum, şüphelinin hakaret,küfür ve tehditleri neticesi büyük korku ve panik içindeyim. Aynı zamanda benimle kalan yakınlarıma bir kötülük yapmasından korkuyorum. Bu nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma açılmasını ve can güvenliğimin sağlanması için bu şikayetin yapılması zorunlu olmuştur.

 

DELİLLER                        :Her türlü deliller.

HUKUKİ NEDENLER   :TCK.md.106 ve  İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle beni sürekli olarak tehdit eden şüpheli hakkında ölümle tehdit, hakaret , küfür suçlarından dolayı gerekli soruşturmanın yapılarak  dava açılmasını,

Benim ve yakınlarımın can güvenliği için güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Saygılarımla,

ŞİKAYETTE BULUNAN

MÜŞTEKİ :

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi