İcra ve İflas Kanunu – Borçlu Olmadığının Tespiti

İcra ve İflas Kanunu – Borçlu Olmadığının Tespiti

İcra ve İflas Kanunu – Borçlu Olmadığının Tespiti

 

Davacı işçi, işverence haksız olarak takibe konulan senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti yüzde kırktan az olmamak üzere kötüniyet tazminatının tahsilini talep etmiştir. Mahkemece davacının, davaya konu olan senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, alacağın likit olmaması nedeniyle kötüniyet tazminatı isteği reddedilmiştir.

İcra İflas Kanunun 72 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz” şeklinde kurala yer verilmiştir. Anılan hükme göre, menfi tespit davasında kötüniyet tazminatına hükmedilmesi için alacağın likit olması koşulu bulunmamaktadır. Mahkemece verilen işçinin borçlu olmadığına dair karar ile işverence yapılmış olan icra takibinin haksız ve kötüniyetli olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle olunca kötüniyet tazminatı isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 

 

Başkan       Üye                   Üye                 Üye                 ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
icra iflas borç usul ilke kanun