İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi, Karara Uymama

İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi

DİLEKÇE BURADA

 

 

………….  MAHKEMESİNE

                                                                                 

 

DAVACI             :............T.C…………

 

VEKİLİ             :

 

DAVALI            :

 

KONU              : İdari yargı kararını yerine getirmeyen davalı idarenin ....... maddi, ........ manevi tazminata mahkum edilmesi istemidir.  

 

AÇIKLAMALAR     :

1-Müvekkilimiz doktordur. .............. Hastanesi Başhekimi iken siyasi bir kararla, ............. İli  Devlet hastanesine Başhekim Yardımcısı olarak atanmıştır. 

 

2-Müvekkilimiz adına ....... kararın iptali için açmış olduğumuz ....... tarih ve ....... Esas sayılı dava ....... tarih ve ....... Karar nosu ile neticelenmiş ve müvekkilimizin göreve iadesine karar verilmiştir. Karar kesinleşmiştir. 

 

3-.......'nden alınan ilam davalı idareye tebliğ edilmesine rağmen karar yasal süre olan 60 gün geçtiği halde halen uygulanmamıştır. 

 

4-İdareye yaptığımız başvuru ise yok sayılmış ve cevap dahi verilmemiştir.  

 

5-İdarenin yargı kararını yerine getirmemesinden dolayı, maddi ve manevi zarara uğrayan müvekkilim adına bu davayı açmak gerekmiştir.

 

YASAL NEDENLER     : İYUK.m.28 ve sair mevzuat.

 

KANITLAR             :.......'nin ....... E. sayılı ilamı, idareye yazılan yazı sureti, her türlü yasal kanıt.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenler ile, idari yargı kararını yerine getirmeyen davalı idarenin ....... maddi ve ....... manevi olmak üzere toplam ....... tazminat ödemesine  yerine getirmeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine, yargılama giderlerinin  davalıya  yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                       

DAVACI ……..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi