İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

............ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Dosya No            : …../..........

İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)           :…… T.C…..

ALACAKLI           :

KONU                    : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

 

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya tarafımdan atıldığı iddia olunan imza, şahsıma ait değildir. İmza inkarında bulunuyorum.

2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisim bulun madığından böyle bir borcum da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyorum.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

 

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım sebeplerden dolayı aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/......

 

İtiraz Eden Borçlu

Adı ve Soyadı

İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi