İpotek Bedelinin Arttırılması

İpotek Bedelinin Arttırılması

DİLEKÇE BURADA

  

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                 ……… 

DAVACI                     :.......

 

VEKİLLERİ               :.......

 

DAVALI                     :.......

 

KONU                         :İpotek bedelinin arttırılması.

 

DAVANIN DEĞERİ : .......-TL.

 

 

AÇIKLAMALAR   :

1-Müvekkilimizin .......İli, ....... İlçesi, ....... Mah. Pafta:......., Ada:....... ,Parsel:....... kayıtlı ..... m2 alanlı taşınmazının bulunduğu yerde ....... Belediyesi'nce 3194 Sayılı İmar Yasasının 18.maddesi uyarınca arazi düzenlemesi yapılmıştır. 

 

2-Bunun sonucunda  müvekkilimizin 33m2 yeri bedele çevrilerek , ....

 

3.Bölge tapusunda , ...... Mah., şuyulandırma  cilt:.., sayfa .....'te kayıtlı  pafta:..... , ada :..., parsel:... sayılı .... m2 alanlı taşınmaz  içinde ../../.... tarihinde  müvekkilimiz lehine  belediye adına  ipotek tesis edilerek davalıya tahsis edilmiştir.

 

3-Belediye tarafından müvekkilimizin hissesine ........ değer takdir edilmiş olup konulan değer taşınmazın mevkiine ,özelliklerine göre son derece düşüktür. 

 

YASAL NEDENLER  : MK.3194 ve 2942 sayılı yasalar,HUMK,

 

KANITLAR           : Tapu kayıtları, şuyulandırma  evrakı, keşif, bilirkişi,

 

SONUÇ VE İSTEM : Bu nedenlerle ;müvekkilimizin payına takdir edilen ........ ipotek bedelinin ....... arttırılarak .......'sına çıkarılmasına ,arttırılan miktarın ../../.... ipotek tesis tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,  yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.            

 DAVACI ….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
ipotek tazminat arsa bina ev