İsmin korunmasına ilişkin tazminat talebi

İsmin korunmasına ilişkin tazminat talebi

BORÇLAR KANUNU

MADDE  41-Başkası  adına  ve  hesabına  temsil  kamu  hukukundan doğmuşsa,  temsil yetkisinin  içeriği  ve  derecesi  bu  konudaki  yasal  hükümlere;  temsil  hukuksal  bir  işlemden doğmuşsa, temsil yetkisinin içeriği ve derecesi o hukuksal işleme göre belirlenir. Temsil  yetkisi  üçüncü  kişilere  bildirilmişse  temsil  yetkisinin  içeriği  ve  derecesi,  bu bildirime göre belirlenir.

MADDE  49-Kusurlu  ve  hukuka  aykırı  bir  fiille  başkasına  zarar  veren,  bu  zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar  verici  fiili  yasaklayan  bir hukuk  kuralı  bulunmasa  bile,  ahlaka  aykırı  bir  fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.


………………… CUMHURİYET BAŞVCILIĞI’NA

 

DAVACI              :............... T.C……………..

ADRES                :

DAVALI              :

KONU                 : İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat davası.

 

AÇIKLAMALAR     :

1-Müvekkilimiz çevresinde çok tanınan ve sevilen bir esnaftır. Yapısı gereği çevresi ile pek ilgilenmeyen müvekkilimiz ağır kanlı kişiliği ile tanınmaktadır.

 

2-Müvekkilimin ilgisizliğinden rahatsız olan komşusu, ilgi çekmek ve müvekkilimi de kızdırmak amacı ile köpeğine müvekkilimizin adını vermiş ve tasmasına da bu ismi yazdırmıştır.

 

3-Davalı, köpeğini mahallenin en kalabalık olduğu saatlerde bahçelerde oturan ve sohbet eden kalabalıklar içerisinde gezdirmekte ve sık sık müvekkilimizin adını da kullanarak çağırmaktadır.

 

4-Müvekkilimiz davalının bu davranışından incinmekte ve aşağılanmış hissetmektedir.

 

YASAL NEDENLER : MK.m.25,BK.m.49 ve 41.

KANITLAR           : Tanık,Nüfus Kaydı,Tanık Beyanları ve Her Tür Kanıt.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEM   : Açıklanan nedenlerle davalının müvekkilimizi inciten bu eylemine son verilmesine, müvekkilimin uğradığı bu onur kırıcı durum nedeni ile davalının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ....... tazminat ödemeye mahkum edilmesine,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, talep ederiz.

 

                                                                                  

                                                                                      DAVACI VEKİLİ

                                                                                              .......


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi