Kira Borcunun Tahsili ,İtirazın Kaldırılması

Kira Borcunun Tahsili ,İtirazın Kaldırılması

DİLEKÇE BURADA

 

 

(     )  İCRA HUKUK MAHKEEMSİ HAKİMLİĞİNE

                                                                     ………………

DOSYA NO:…../……

………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

VE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                      :………….-- TC NO. ………

DAVALI                     :

DAVA KONUSU      : İTİRAZIN KALDIRILMASI , KİRA BORCUNUN TAHSİLİ İE TAHLİYE TALEBİ

 

AÇIKLAMALAR :Ben davacı olarak;

Benim davacı olduğum şahıs yaklaşık ……. yıllık kiracımdır. Davalı kiracıyı …/…./…. tarihinde yaklaşık ……… aylık kirayı ödemediğine dair ……………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ……/…… dosya nosu ile tahliye talepli icra takibi başlattım.

Fakat şahıs dosyaya itiraz ettiği için takip durdurulmuştur. Benim davalı kiracıdan şuan dahil olmak üzere ……………………………………………………… aylarına ait aylık ……….. TL ‘DEN ………TL kira alacağım vardır.

Davalı bu borcunu ödemediği gibi bütün ikaz ve ekte sunduğum ………………. NOTERLİĞİNDEN ……….. YEVMİYE nosu ile çekilen İHTARNAME , ……………………. NOTERLİĞİNDE HAZIRLANAN …./……/….. TARİH VE ……….. yevmiye nolu TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE rağmen evi boşaltmamıştır.

Ekte sunduğum evraklara istinaden şahısın evden tahliye edilmesini ve davalıdan alacağım olan …………….. TL’LİK kira alacağımın tahsili ve ayrıca yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesini talep etmekteyim.

DELİLLER                        : NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, TAHLİYE TAAHHÜT NAMESİ , İHTARNAME , İCRA   TAKİP EVRAĞI

SONUÇ VE İSTEM        :Benim yukarıdaki ifademde izah ettiğim üzere davalı kiracının ekte sunduğum tahliye  taahhütnamesi ve ihtarnameye istinaden tahliyesine , ayrıca davalıdan alacağım olan ………………. TL kira alacağının tahsil edilerek tarafıma ödenmesine yargılama giderlerininde karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmekteyim.

Taleplerim doğrultusunda gerekli olan işlemlerin bu dilekçem ile yapılmasını arz ve talep ederim……/……../…….

 

DAVACI………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
kiracı ev işyeri icra haciz