Kanun Dışı Yapılan Grevin Tespiti

Kanun Dışı Yapılan Grevin Tespiti

 

DİLEKÇE BURADA

 

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                    ANKARA

                                                                   ( İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

 

                                                                                                                     

DAVACI               :...............TC………..


DAVALI               :


ADRESİ                :


KONU         : Davalı yetkisiz  sendikanın ilan ettiği ve ....... tarihinde uygulamaya başladığı grevin kanun dışı olduğunun tespiti davasıdır. Ayrıca grevin durdurulması konusunda  ihtiyati tedbir talebimiz mevcuttur.

 

AÇIKLAMALAR  :

1-Davalı Sendika, müvekkilimin işyeri olan .......'da grev yoluna gitmiş ve grev kararı ....... tarihinde ilan edilmiş ve ....... tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır. 

 

Bu grev kanuna aykırıdır. Çünkü: 

 

  a-)Grevin gerektirdiği şartlar mevcut olmadığı gibi,grev kararının alınması ve uygulanmasında  kanuni sürelere uyulmamıştır. 

 

  b-)Sendikanın yetkisi bulunmamaktadır. 

 

  c-)Bu grevin asıl amacı siyasal amaçlıdır. 

Çünkü: 

  d-)Bu grev ...... ve ...... yerlerinde başlayan grevleri destekleme yönünde uygulanan bir grevdir. 

 

2-Bütün bu haller nedeniyle, söz konusu grev kanundışı bir grevdir. Bu grev önlenmediği takdirde,müvekkilimin ekonomik ve ticari hayatı anlamsız şekilde son bulacaktır. Bu sebeple bu grevin ihtiyati  tedbir yoluyla durdurulmasını istemek zarureti doğmuş bulunmaktadır. Hükmün kesinleşmesine kadar grevin durdurulmasını  talep ediyoruz. 

 

YASAL NEDENLER : 2822 sayılı kanun.m.46

 

KANITLAR               : Yetki belgesi,grev ilanı,tanık ve her tür kanıt 

 

İSTEM SONUCU      : Yukarıda açıklana nedenlerle: 

 

a-)Şu anda işyerinde uygulanan grevin, hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir yoluyla  durdurulmasına,  

 

b-)Uygulanmakta olan grevin  kanundışı grev olduğunun tespitine, 

 

c-)Yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.                                                                          

 

 

                                                                                       DAVACI….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi