Kesinleşmiş Ceza Kararının İnfazının Ertelenmesi Dilekçesi Örneği

Ceza Kararının İnfazının Ertelenmesi için dilekçe

Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz. (5275 Sayılı İnfaz Hukuku 17.madde)………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA


 


TALEPTE BULUNAN

ŞAHIS           : ……………. T.C………….

ADRES         :

KONU           : Ceza infazının ertelenmesi talebimizdir.


ÇAĞRI TEBLİĞ TARİHİ :  


 


AÇIKLAMALAR :

1-.........Ağır Ceza Mahkemesi’nin Esas No:20...../………. ve Karar No:…../........... Sayılı kararı ile ….. yıl … ay hapis cezasına mahkum edildim.Dava süresince .../.../......... tarihi ile .../.../......tarihleri arasında tutuklu kaldım.

2-Kararlar kesinleşmiştir.

3- Babam vefat etmiştir, aynı meskende, büyük annem ve büyükbabam da  bizimle yaşamaktadır ve annem de çok hastadır. Kardeşim de öğrenci olup, desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Ayrıca aynı evde kalanların, sağlık, alışveriş ihitiyaçları ile masrafları tarafımca tedarik edilmektedir. Aile fertlerinin hiç biri oluşabilecek sorunları çözebilecek durumda değildir. Ailemle ilgili oluşabilecek sorunları giderecek başka kimse de yoktur.

Duruşmalara katıldım ve cezalandırılırken de iyi halim göz önüne alınmıştır. Kaçma şüphem söz konusu değildir.

Gerek büyük annemin ve büyük babamın, gerekse annemin ve kardeşim durumuna katkı sağlayacak kimse olmadığından, ceza infazı sırasında onlara yeterli bir parayı tedarik edip biriktirerek ve cezamı çekmeye başlamadan önce işlerimi yoluna koymam, için cezasının 1 sene ertelenmesini talep etmekteyim.


NETİCE VE TALEP : Kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMK hükümleri gereğince veya GEREKİRSE uygun görülecek kefalet karşılığında 1 sene  ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim .../.../ …..

 


Hükümlü

Adı ve Soyadı

İmzaYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi