Kira bedelinin yeniden belirlenmesi çiin dilekçe

Kira bedelinin yeniden belirlenmesi için dilekçe

....... SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI               :........... T.C…………..

ADRES                :

DAVALI              :

DAVA KONUSU: Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması

 

AÇIKLAMALAR     : Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere ....... başlangıç tarihli yazılı kira  sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık ....... bedelle kiraya vermiştir.

Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de zaman içerisinde meydana gelen  ekonomik  değişimler, yüksek enflasyon, hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda  yapılan kira arttırımları son derece düşük kalmıştır.

Dava konusu yer için  ödenmekte olan kira bedeli, mecurun bulunduğu çevredeki emsal kira  bedelleri, yüzölçümü ve özellikleri itibarıyla  fevkalade azdır.

Bu nedenlerle aylık ............-TL olan kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../../.... tarihinden itibaren .........-TL ye uyarlanması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

H. NEDENLER        : 6570 Sayılı yasa,BK,HUMK,sair ilgili mevzuat.

KANITLAR              : Kira sözleşmesi, keşif, bilirkişi ve diğer deliller

İSTEM SONUCU    : Yukarıda arz edilen  nedenlerle aylık ....... olan  kira bedelinin ../../.... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  aylık net ............-TL' sına uyarlanmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

 

                                                                      

   DAVACI ……

 

                                                               

     

 

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi