Kiracının Tahliye Edilmesi Hakkında Dilekçe

Kiracının Tahliye Edilmesi Hakkında Dilekçe

DİLEKÇE BURADA

 

NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE 

                                                                    ……………

 

TAHLİYE KARARI İSTEYEN

ALACAKLI                             : 

KARŞI TARAF BORÇLU     :

DAVA KONUSU         :ÖDENMEYEN KİRA BEDELLERİ NEDENİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ TALEBİ

 

AÇIKLAMALAR:

1-Ben davacı olarak davalı olduğum şahıs benim …./…./….. tarih itibari ile …….. sok ………ap no…. d…. bakırköy- Osmaniye deki taşınmazımda kiracımdır.  

2-davalı olduğum şahıs ile yapılmış olan kira sözleşmesi tarihinden itibaren şahıs  kira bedeli olarak ……… TL olan tutarı haziran, tenmuz aylarına ait olan kira bedellerini ödememektedir ve kendilerine çekilmiş olan …………….noterden ihtarname çekilmiş ve bu süreç içerisinde kira bedeli ödenmemiş ve şahıs tarafından da ihtar dikkate alınmamış ve uzlaşma yoluna gidilmemiştir. 

3-bu nedenle kiracının ödememiş olduğu kira bedelleri nedeni ile iş bu dilekçem ile tahliye talebinde bulunmak hasıl olmuş ve kendisine Bakırköy ……..icra müdürlüğünce ………../……… sayılı takip dosyası açılmış ve 30 gün yasal süreç dolmuş ve ödeme yapılmadığı için iş bu davanın açılması hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:İİY.m 269 ve ilgili maddeleri, hukuk yargılama usulü yasası ve ilgili mevzuat 

DELİLLER             :………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILMIŞ OLAN ………/…… SAYILI DOSYA

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı kira borcunu ödemeyen kiracı borçlunun daireden tahliyesine ve yargılama giderlerinin davalı olduğum kiracıya bırakılmasını talep ederek bu dilekçem ile gerekli olan işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.  

 

 

TAHLİYE KARARI İSTEYEN…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi