Kooperatif Kararının İptali için dilekçe

Kooperatif Kararının İptali dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

  

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

İhtiyati Tedbir İstemlidir

 

DAVACI               …. T.C….


DAVALI               : B. .........(Kooperatif Temsilcisi)


DAVA KONUSU Kooperatif Genel Kurulunun ........ günlü ......... sayılı ka­rarının iptali, dava sonuna kadar ortaklığımın devamı için ihtiyati tedbir verilmesi istemi.


 

Açıklamalar    :

 

1. Davalı B ......... kooperatifinin ............... nolu ortağıyım.

 

2. Kooperatif yönetim kurulu hiçbir neden yokken (aidatı ödemediğim gerekçesiyle) .......... günlü kararıyla ortaklıktan çıkarılmama karar vermiş ve karar tarafıma ........... gününde tebliğ edilmiştir.

 

3. Bu kararın kaldırılması için kooperatif genel kuruluna yaptığım itirazım ......... günlü ............ sayılı kararla reddolunmuştur.

 

4. Bu kararı ............ gününde tebellüğ etmiş bulunmaktayım. Genel Kurul kararı yerinde olmadığından sayın Mahkemeye başvurma zorunluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER            Kooperatif ana sözleşmesi, Kooperatif Genel Kurulu kararı,

 

HUKUKİ NEDENLER 1163 sayılı Yasa Madde 16 Medeni Yasa,

 

NETİCE VE TALEP  Kooperatif genel kurulunun ........... günlü ........... sayılı kooperatif ortaklığından çıkarılma kararını onayan ......... günlü ......... sayılı kararının iptaline, işbu dava sonuna kadar ortaklığımın devamı için ihtiyati tedbir konulmasını masrafların davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ........../....../........

 

Davacı ...........


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi